Prof. Dr. Türkan Saylan'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

Sevgili Türkan hocamız,

Kardelenlerin yeni tomurcuklar vererek çağdaş bir ülke için mücadeleye devam ediyor, asla vazgeçmeyecekler.

Hiç unutulmayacaksın.

İstanbul Tabip Odası