Cezalandırılmaya Çalışılan TTB Yöneticilerinin Yanındayız


  • Mayıs 04, 2019
  • 1038

Basına, Kamuoyuna, Bütün Meslektaşlarımıza, Emek-Meslek Örgütlerine, Siyasi Partiler ve Kurumlara, Barışı Savunan Herkese Çağrımızdır 

"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILAN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ!

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 2018 günü yayınladıkları "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava 3 Mayıs Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı.

TTB Merkez Konseyi'nin 11 üyesi barışı savundukları için, yalnız ve yalnız barışı savundukları için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan ikişer kez 10'ar ay hapis cezasına, 1 üyesi ise 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak öncelikle ifade ediyoruz ki; barışı savunmak suç değildir, barışı savunduğu için hapis cezasına çarptırılan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi'nin 11 üyesi ayrı ayrı ve hep birlikte hepimizin onurudur!

Bütün meslektaşlarımızı, emek-meslek örgütlerinin, siyasi partiler ve kurumların değerli temsilcilerini, barışı savunan herkesi 7 Mayıs 2019, Salı günü konuyla ilgili olarak yapacağımız basın toplantısına katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

Basın Toplantısı:

Tarih: 7 Mayıs 2019, Salı

Saat : 12.30

Yer : İstanbul Tabip Odası Türkocağı cad. No:9 Kat: 4 Cağaloğlu/İSTANBUL


Bu Haberi Paylaş!