2019 Yılı Ara Genel Kurulumuz Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu 27 Nisan 2019, Cumartesi günü yapıldı.

Ara Genel Kurula İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Samet Mengüç ve Dr. Çetin Atasoy da katıldı.

Genel Kurul İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip’in açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Pınar Saip konuşmasında şunları dile getirdi: “2019 yılı İstanbul Tabip Odası’nın 90. Kuruluş yılı, 90 yıllık bir tarihe sahibiz. Ülke zor koşullardan geçiyor; liyakatin yok sayıldığı, mesleki değerlerimizin yok sayıldığı, demokratik hakların budandığı bir süreçten geçiyoruz. Sağlık ortamında da performansa dayalı çalışmanın, güvencesiz çalışmanın, özelleştirmenin, ticarileştirmenin yarattığı bir dizi sorun yaşıyoruz.  Böylesi dönemlerde bizim gibi meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının önemi daha da artıyor. İstanbul Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın özlük haklarını savunmak, hekimlik değerlerini, mesleki değerleri korumak, bilimsel tıp alanını savunmak gibi sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba gösterdik, gösteriyoruz. Odamız gelenekten geleceğe uzanan köklü yapısıyla; kurulları, kurumları, bürolarıyla geleneği güçlü olan bir kurum. 1 yıllık çalışmalarımız da tüm bu kurulların ortak çalışması. Ancak yaşadığımız sorunlar karşısında örgütlülüğümüzü daha da güçlü kılmak zorundayız. Bu ara genel kurulda örgütlülüğümüzü nasıl güçlendireceğimizi, çalışmalarımızı nasıl güçlendireceğimizi de konuşmamız gerekiyor. Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarıma, komisyonlarda katkı sunan tüm meslektaşlarıma ve Oda çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasının ardından Divan üyeliklerine Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Ayten Saral, Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Tahsin Çınar seçildiler. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk’ün 2018-2019 dönemi çalışmalarına dair bir sunum yaptı. Dr. Osman Öztürk konuşmasında son 1 yıl içinde yürütülen çalışmaları aktarırken, birinci basamaktan, özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asistan hekim alanından kadın hekimlik alanına, emekli hekimlerden tıp eğitimine dek yaşanan sorunlara, öne çıkan gündemlere ve yürütülen çalışmalara dair ana başlıkları aktardı.

Çalışma raporu üzerine konuşma ve önerilerin alınması ardından Yönetim Kurulu hazirunun oy birliğiyle ibra edildi.

Mali Raporun sunumu ise Sayman Üye Dr. Güray Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Mali Raporun da aklanmasının ardından üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilmesi yönünde TTB Genel Kurulu’na öneri götürülmesi önergesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Gerek 1 yıllık çalışmalarımıza gerekse genel kurula katılan, katkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

2018-19 Yılı Çalışma Raporu için tıklayınız.

Mali raporlar için tıklayınız.

 

IMG_5586

IMG_5591

IMG_5597

IMG_5601

IMG_5608

IMG_5614

IMG_5622

IMG_5624

IMG_5625

IMG_5629

IMG_5632

IMG_5636Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası