Sağlık Bakanlığı’nı Sağlıkta Şiddete Karşı Hekimlerin Yanında Olmaya, TTB ile Birlikte Mücadele Etmeye Çağırıyoruz


  • Nisan 18, 2019
  • 833

Sevgili meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın görev yaptığı hastanede görevi başındayken, bir hasta yakınınca katledilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Gencecik meslektaşımızın aramızdan hunharca bir cinayetle koparılması sağlıkta şiddet olaylarında simge haline geldi. Her 17 Nisan’da hem Dr. Ersin Arslan’ı hem de sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anmayı sürdürdük. 

Bu yıl da, TTB’nin çağrısıyla tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası Çıkartılsın”, “17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü İlan Edilsin” talepleriyle anma törenleri ve basın açıklamaları gerçekleştirdik.

17 Nisan günü İstanbul’daki çeşitli sağlık kurumlarında bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları kaybettiğimiz meslektaşlarımız anısına saygı duruşları ve anma törenleri gerçekleştirdiler.

Aynı gün 12.30’da ise Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde İstanbul Tabip Odası’nca merkezi bir basın açıklaması yapıldı.

Etkinliğe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) yönetici ve üyeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker de katılarak destek verdi.

Basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Dr. Küçükosmanoğlu şunları söyledi: “Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak sesimizin, çığlığımızın duyulması için buradayız. İnsanca yaşama talebimizi, adalet talebimizi yüksek sesle haykırmak için buradayız. Bugün 17 Nisan; 17 Nisan 2012’de, genç yaşta bir cinayete kurban verdiğimiz Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü. Ersin’i kaybedişimizin üzerinden 7 yıl geçti ama bu süreçte yeni canlar da kaybettik. 2 Ekim 2018’de çalıştığı hastanede bir hastası tarafından katledilen Dr. Fikret Hacıosman’ın hastanesi önündeyiz bugün. Tüm Türkiye’de bugün bir eylemlilik halinde hekimler, sağlık çalışanları. Sabah saatlerinde hastanelerimizde sembolik saygı duruşları ve anma törenleri yaptık. Akşam saatlerinde de sembolik nöbet eylemleri gerçekleştireceğiz. Adalet talebimizi, insanca çalışma, şiddete maruz kalmadan çalışma talebimizi duyurmaya çalışacağız.”

Ardından Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Artık ölümcül bir hale dönüşmüş olan sağlıkta şiddeti durdurmanın zamanı geldi geçiyor. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ölüyor. Bunun kanıksanacak, sakince karşılanacak, olağanlaştırılacak bir durum olmadığını anlatmak zorundayız. Neredeyse 3-5 ayda bir bir meslektaşımızı kaybediyoruz. O istatistiki veri aslında yüzlerce yaralanmanın, binlerce tacizin, mobbingin bir sonucu. Bu ülkede çok ciddi bir sağlıkta şiddet sorunu var, bu durumu ülkeyi yönetenlerin bu açıklığıyla kavramasında fayda var. Buna ilişkin atılacak yasal adımlar var; TTB olarak ısrarla ve kararlılıkla, tüm ayrıntıları gözeterek hazırladığımız Sağlıkta Şiddeti Önleme Tasarısı var. Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurumların samimiyetle ve ciddiyetle adım atmasını bekliyoruz. Sağlıkta yaşanan bu ölümcül şiddet, yani birer birer öldüğümüz, yani mesleğimizi yaparken, hastalarımıza bakarken, ameliyathaneden çıkarken ölümle karşılaştığımız bu tabloyu ciddi bir sağlık, ciddi bir güvenlik, ciddi bir toplumsal sorun olarak görmek ve çözüm bulmak zorundasınız. Bugün Türkiye’de tüm illerde, sağlık emekçisi arkadaşlarımızla bu sorunu gündeme taşımak için eylemler yapıyoruz. Akşam da sağlıkta şiddeti önleme nöbetleri tutacağız. Katledilen bütün meslektaşlarımızı anmak, bu saldırganlığı durdurmak için 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddeti Önleme günü olarak kabul edilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde çözüm için atılmış adımları konuşma şansını buluruz. Yoksa bizler kararlılıkla bu işin peşinde olacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımız, sağlık emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Basın açıklamasını ise İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada; “Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi biran olsun bile gündeminden düşürmeyecek ve başarıyı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır.

Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.

Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin yegane örgütü TTB ile ortak hareket etmeye çağırıyoruz.

Bu doğrultuda 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olacağını tüm kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediyoruz” denildi.

Basın metni için tıklayınız.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul EAH

Acıbadem Hastanesi - Altunizade

Acıbadem Maslak Hastanesi

İstanbul Tıp Fakültesi

BAU Medical Park Göztepe Hastanesi

Memorial Şişli Hastanesi

Okmeydanı EAH

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

Şişli Hamidiye Etfal EAH

sislieah

Medicana International İstanbul

Silivri Devlet Hastanesi

silivri_1

 


Bu Haberi Paylaş!