Panel: Sağlam Çocuk İzleminde ve Hasta Çocuk Muayenesinde Hekim Yaklaşımı ve Çocuk Hakları

Değerli Meslektaşımız,

Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukları hak sahibi bireyler olarak tanıyan, onların sağlık ve iyilik halinin sağlanabilmesi, korunması ve geliştirilmesi için ailelere, topluma ve hükümetlere düşen sorumlulukları tanımlayan çok önemli evrensel bir belgedir.

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çalışan sağlık çalışanları da meslekleri gereği çocukların sağlık ve iyilik halinin korunması, geliştirilmesi, çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedirler. Bu nedenle hem günlük uygulamalarında hem de sağlık politikaları geliştirirken, çocuk hakları boyutunu da dikkate almalıdırlar.

Çocuk Sağlığı Açısından Çocuk Hakları ve Hekim Sorumluluğu  Günleri’nin ikincisinde, Çocuk Hakları Sözleşmesi ışığında, çocukların direkt ya da dolaylı  olarak ayrımcılığa uğramadan, katılımları sağlanarak, gelişmekte olan becerilerine ve bilgi edinme haklarına saygı gösterilerek  ayaktan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları ve hekim olarak sorumluluklarımızı  tartışacağız. 

Katılımınızı bekleriz.

İstanbul Tabip Odası
Çocuk Hakları Komisyonu

 

Panel

Sağlam Çocuk İzleminde ve Hasta Çocuk Muayenesinde

Hekim Yaklaşımı ve Çocuk Hakları

Tarih: 16 Nisan 2019, Salı

Saat: 19.00-20.30

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasıAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası