3 Nisan İş Bırakma Kararı

Sayın Meslektaşımız,

Sağlıkta Şiddetin, 29 Mart Cuma günü, İzmir Bornova Yunus Emre 29 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin kalabalık bir grup tarafından basılarak, hekim ve sağlık çalışanlarımızı darp etmeye kadar uzanan boyutu artık sabrımızı taşırmıştır.

Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın bir an önce gündeme alınarak, yasalaştırılmasını talep ediyoruz. 

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuya dikkatlerini çekmek ve uyarı amacıyla AHEF, İSTAHED, SES, TSS, BDS, Genel Sağlık-İşve AHESEN'in 3 Nisan 2019 Çarşamba günü almış oldukları Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında iş bırakma kararına İstanbul Tabip Odası olarak her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna duyururuz. 

İstanbul Tabip OdasıAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası