Büyük Hekim Yürüyüşü Fotoğrafları ve Videosu


  • Mart 20, 2019
  • 3272

 

14 Mart Tıp Haftası'nın yüzüncü yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanındaki hekimler Büyük Hekim Yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi. Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan binlerce hekim, Kadıköy İskele Meydanı’na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Urfa, Van-Hakkari Tabip Odaları, TTB Tıp Öğrencileri Kolunun yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği-İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türkiye Psikologlar Derneği (TPD), CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılarak destek verdi.

Hekimler ve sağlık çalışanları “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık!”, “Sağlıkta performans ölüm demektir!” sloganlarıyla Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe beyaz önlükleri ve beyaz balonlarla katılan hekimlere yürüyüş boyunca çevredeki yurttaşlar alkışlarla destek verdi.


Bu HABERİ Paylaş!