Sağlık Bakanını Göreve Davet Ediyoruz !


  • Mart 04, 2019
  • 1296

İstanbulda biri Ürolog, diğeri Aile Hekimi iki meslektaşımıza geçtiğimiz günlerde yapılan saldırılar, sözde Sağlıkta Şiddet Yasasının caydırıcı ve engelleyici  olmadığını gözler önüne sermiştir. Sağlık hizmeti verilen kurumlarda önlem sağlayamayan, ceza artırımı getirmeyen bu yasa yerine, TTB nin katkısı ile hazırlanan yasa tasarısının gündeme alınması ve sağlıkta şiddet olaylarında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası içeren yasal düzenlemenin yasalaşmasını talep etmekteyiz. 

Artık beklemeye sabrımız kalmadı. Unutulmasın!

Yeni cinayetlere yol açılmadan, her türlü tedbir ve önlemin alınması Bakanlığın asli görevlerinden biridir. Yetkiyi elinde bulunduranları sorumluluklarını yerine getirmeye ve işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, saldırganların gerekli cezaları almaları için konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

İstanbul Tabip Odası

 


Bu Haberi Paylaş!