Okmeydanı EAH’daki silahlı saldırı olayına ilişkin Başhekimliğe yazı gönderdik

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda 6 Şubat 2019, Çarşamba günü yaşanan hekime silahlı saldırı olayı sonrasında hastane başhekimliğine gönderdiğimiz yazıyla ilgili mevzuata göre alınması gereken tedbirler hatırlatılıp gerekli hukuki adımların atılıp atılmadığını, hastanede güvenli çalışma ortamının sağlanması açısından ne tür düzenlemeler yapıldığını sorduk.

Bilindiği gibi 6 Şubat 2019, Çarşamba günü hastanenin psikiyatri polikliniğine askerlik yoklama muayenesi için gelen bir kişi, psikiyatri uzmanı meslektaşımızı önce bıçakla, ardından silahla tehdit etmiş, odadaki eşyaları kırıp dökmüş, kapılara ve yan odada görevli bir başka meslektaşımıza rastgele ateş etmişti. Saldırgan kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini de silahla tehdit etmiş, ardından kapıyı kapatıp meslektaşımızı rehin almıştı. Bu süreçte yaşadığı büyük tehlikeye rağmen psikiyatri uzmanı arkadaşımız saldırganı sakinleştirmiş ve saldırgan gözaltına alınmıştı.

Bu vahim olayda hiçbir sağlık çalışanının ve vatandaşımızın yaralanmamış olması tek tesellimiz olmuştu.

Olayın ardından başhekimliğe gönderdiğimiz yazıda; Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğine göre alınması gereken tedbirler hatırlatılıp ilgili adımların atılıp atılmadığı soruldu ve “Bu üzücü olayın tekrar yaşanmaması, çalışanların sağlık ve yaşam haklarının korunması için caydırıcı önlemlerin alınması, özellikle hastaların silahlı olarak hastaneye girişlerinin engellenmesi, güvenli bir çalışma ortamının yaratılması, şiddet eylemlerine zamanında ve etkili müdahalede bulunulması konusunda mevzuatın tarafınıza yüklediği görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getireceğinize inanıyoruz” denildi.

İstanbul Tabip Odası olarak olayın takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, başta saldırıya uğrayan meslektaşımız olmak üzere tüm hastane çalışanlarına tekrar geçmiş olsun diyoruz.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası