Cezaevlerindeki Açlık Grevlerine İlişkin Ortak Basın Toplantısı Yapıldı


  • Şubat 13, 2019
  • 574

İstanbul Tabip Odası (İTO) Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi yaptıkları ortak basın toplantısıyla 'Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

8 Şubat 2019, Cuma günü 13.00’da İHD İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına İHD İstanbul Şubesi Başkanı Av. Gülseren Yoleri, SES Anadolu Şubesi Başkanı Erdal Güzel, TİHV'den Ayşe Çetintaş ve Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez katıldı.

Dr. Murat Ekmez’in okuduğu ortak basın metninde açlık grevlerine yönelik tıbbi, etik, hukuki sorunlara dikkat çekilerek şunlar dile getirildi:

“…Sağlık ve insan hakları örgütleri olarak devam eden açlık grevlerini yakından takip ediyoruz. Bu amaçla İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, TİHV, İHD olarak izleme heyeti oluşturduk. Açlık grevindeki tutuklu/hükümlülerin etik, hukuki ve tıbbi açıdan takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Aşağıda belirttiğimiz taleplerin öncelikle Adalet Bakanlığı ve kamuoyu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz:

- Açlık grevinde bulunan mahpusların ulusal ve uluslararası etik ilkelere uygun şekilde, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve bağımsız hekimlerin cezaevlerinde muayene yapmalarının sağlanması,

- Sakatlıkların önlenmesi için mahpuslara mutlaka su, tuz şeker ve karbonata ek olarak B1 (TİAMİN) vitamini temin edilmesi veya B1 içeren B vitamin kompleksi tabletlerin tam doz verilmesi,

- Açlık grevlerinin olası ölüm ve geriye dönüşsüz sakatlıklar yaşanmadan önce sona ermesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme ulaşmasını istiyoruz.

Yaşamdan yanayız ve yaşam hakkını savunuyoruz.”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!