Kültür Söyleşilerinin İlk Konuğu Dr. Ali İhsan Ökten Oldu

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kültür Söyleşilerinin ilk konuğu Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, yazar ve fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten oldu.

19 Ocak 2019, Cumartesi günü 16.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen “Anadolu’nun Sırlı Aynası: Arap Aleviler/Nusayriler” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç yaptı.

Söyleşide Dr. Ökten’in çekmiş olduğu fotoğraflar da sergilenerek Arap Alevilerin günlük yaşamları, gelenekleri yansıtıldı.

Fotoğrafların müzikli sunumu sonrasında yaptığı konuşmada Dr. Ökten özetle şunları söyledi; “Çok farklı inanç ve etnik kimliği  bünyesinde barındıran ülkemizde, Arap Aleviler (Nusayriler) inançsal farklılıkları nedeniyle farklı anlaşılmış ve çeşitli önyargılarla karşılaşmışlardır. Bu kadar farklı etnik ve inançsal kimliği bir arada tutan Anadolu coğrafyası zenginlikleriyle araştırmalar için geniş bir kültür laboratuvarı oluşturmaktadır. Ancak bir arada yaşayan inançlar ve mezhepler dönem dönem karşı karşıya getirilmiş ve toplumsal ilişkiler açısından sorunlar yaşanmıştır. Bir arada yaşamayı gerekli kılan çok kültürlülük dönem dönem suç unsuru olarak görülmüştür. Oysa ki çok kültürlülük ancak laik ve demokratik yaşam bilinciyle oluşacaktır. Ülkemizin daha barışçıl ve daha özgür bir ortamda yaşaması farklı dinsel inanç ve etnik kimliklere sahip kitlelerin birbirlerini anlamaları ve kendilerini daha iyi ifade etmeleriyle mümkün olacaktır.”

Sunum ve konuşmanın ardından katılımcıların katkı ve sorularıyla etkinlik sona erdi.