Foruma Çağrı: Kadın Hekimler Ne Yaşar, Ne İster?

Hekimlik uzun süren eğitimi olan ve uzmanlık açısından en ileri mesleklerden biri olsa da kadın hekimlerin kaderi, çalışma yaşamına giren diğer kadınlardan çok da farklı olmuyor.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya'da "Kadın Hekim Olmak" konulu bir çalıştay gerçekleştirecek. Bu çalıştaya hazırlanmak üzere İstanbul'da çalışan kadın hekimler, bir forumda buluşuyoruz.

Birinci basamak, asistan, acil servis, iş yeri hekimi, cerrah, khk'lı, öğrenci, zorunlu hizmetini yapan, emekli, lgbti, hamile, emekli, yönetici, ... kadın hekimler ne yaşar, ne ister? Birlikte konuşup talep edeceğiz.

7 Şubat 2019, saat 18.30'da İstanbul Tabip Odası'nda (Cağaloğlu) , hadi çıkın gelin…

İstanbul Tabip Odası Kadın KomisyonuAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası