Meslektaşlarımıza duyuru

Dr. Yavuz Dizdar ve Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ve meslektaşlarımızın büyük tepkilerine ve şikayetlerine yol açan;  hekimlik mesleğini rencide edici, hasta-hekim ilişkisini zedeleyici ve hasta sağlığını olumsuz yönde etkileyecek sözleri nedeniyle tabip odamız tarafından disiplin incelemesi başlatılmış olup sürecin tarafsızlığı nedeniyle bu aşamada daha fazla bilgi/görüş tarafımızdan paylaşılmayacaktır.

Meslektaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası