Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi 20 meslektaşımızın katılımı ile 1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 

Eğitime katılan meslektaşlarımıza “Hoşgeldiniz” diyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, sağlık alanındaki şiddetin son dönemin en önemli sorunlarından olduğunu, TTB’nin de sağlık alanındaki şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yaptığını, Odamızda da bu doğrultuda bir çalışma grubunun oluşturulduğunu ifade ederek tüm meslektaşlarımızı bu çalışmaya katılmaya davet etti.

Daha sonra söz alan Dr. Zeynep Solakoğlu, sağlık ortamındaki şiddetin engellenmesinde hekimler olarak yapılabilecek şeyleri konuşmak üzere bir araya geldiğimizi ifade etti.

Katılımcılar eğitim öncesi beklentilerini;

• Şiddetten fiziksel korunma ve riskleri öğrenme

• Psikolojik yönetim

• Şiddeti önlemek ve yönetebilmek

• Sözel şiddetle başa çıkma teknikleri

• Kadın hekimlere yönelik şiddet

• Yersiz beklentiyi yönetmek

• Öfke kontrolü

• Hizmetten çekilme hakkı-yasal haklarımız

• Şiddet üzerine konuşmak, kanıksamaya karşı reddetmeyi seçmek, hafızayı diri tutmak

• Sağlık alanındaki şiddete karşı ortak tavır gösterebilmek olarak ifade ettiler.

8 eğitmenin desteği ile yapılan eğitimde, 6331 sayılı yasanın çalışanlara tanıdığı haklar, bu hakların nasıl kullanılabileceği, sağlık ortamında şiddeti önlemek için yapılabilecekler, olay anında doğru davranışların neler olabileceği, şiddetin vukuu durumunda doğru tutanak tutma, doğru adli rapor verme ve destek alınabilecek kurum ve adresler, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu teşhisinin konulması ve tedavinin yürütülmesi başlıkları yer aldı.

Katılımcılar bu eğitimin kurumlar bazında verilmesinin yararlı olacağını dile getirdi. Düzenli olarak 2 ayda bir İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenecek, şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanlarının bir ekip olarak yapabileceklerini kapsayan bu eğitimin ayrıca sağlık kurumlarında yapılması öngörülüyor.