Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz Nöbetindeydik


  • Ekim 31, 2018
  • 425

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı caydırıcı bir adım olabilmesi için TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın acilen yasalaşması, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldıracak yapısal adımların atılması talebiyle ülke çapında, eş zamanlı nöbet eylemleri başlatıldı.

TTB’nin çağrısıyla başlatılan etkinlik  için 10 Ekim-16 Ekim 2018 tarihleri arasında, 1 hafta süreyle, Kadıköy’de Beşiktaş İskele Meydanı’nda İstanbul Tabip Odası (İTO) nöbet çadırı kuruldu. Nöbet etkinliğinde onlarca hekim ve sağlık çalışanı beyaz önlükleri, ellerinde fenerler, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın fotoğrafları ve karanfillerle bir araya geldi.

Nöbet etkinliğine hekimlerin yanı sıra her gün farklı meslek örgütlerinden, kurumlardan yoğun katılım olurken, edebiyat ve sanat çevresinden isimler de konuk olarak yanımızda yer aldılar, sesimizin kamuoyuna duyurulması konusunda destek verdiler.

Bir haftalık nöbet etkinliği, 10 Ekim 2018, Çarşamba günü başladı. 1. Gün etkinliğine eski TTB Başkanları Dr. Erdal Atabek, Dr. Gençay Gürsoy ve Dr. Özdemir Aktan katıldılar.

11 Ekim 2018, Perşembe günü yapılan etkinliğe Şair Ataol Behramoğlu konuk konuşmacı olarak destek verdi. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

12 Ekim 2018, Cuma günü nöbete Dr. Ercan Kesal konuk konuşmacı olarak katılırken, DİSK Devrimci Sağlık-İş yönetici ve üyeleri de aramızdaydı. TTB Başkanı Dr. Özdemir Aktan, DİSK Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Dr. Tahsin Yeşildere, Adli Tıp Uzmanları Derneği Onur Kurulu Üyesi Dr. Ümit Biçer ve İTO Yönetim Kurulu Üyeleri de konuşmalar yaparak destek verdiler.

13 Ekim 2018, Cumartesi günü tiyatro-sinema sanatçısı ve yönetmen Cengiz Bozkurt konuk olarak katılırken, İstanbul Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) yönetici ve üyeleri de aramızdaydı. Yaşadığı büyük acıya rağmen Dr. Fikret Hacıosman’ın sevgili eşi Psikolog Mutlu Esentürk Hacıosman da bizimleydi. 

14 Ekim 2018, Pazar günü gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES Bakırköy Şubesi yönetici ve üyeleri destek verdi.

15 Ekim 2018, Pazartesi günü nöbete Şair Turgay Fişekçi konuk konuşmacı olarak katılırken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Öğretim Üyeleri Derneği ve Halkevleri desteğe gelen kurumlar oldu. İstanbul Tabip Odası (İTO) eski başkanlarından Dr. Coşkun Özdemir, yine İTO eski başkanlarından ve TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Taner Gören de konuşmalar yaparak sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik öneri ve taleplerimizi dile getirdiler.

Nöbet etkinliğinin son günü olan 16 Ekim 2018, Salı günü ise Dr. Fikret Hacıosman’ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman aramızdaydı.İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği gibi sağlık meslek örgütleri, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Birlik ve Dayanışma Sendikası gibi kurum ve kişiler de etkinliğe destek verdi.

1 hafta süren nöbet etkinlikleri sonrasında, 17 Ekim 2018, Çarşamba günü tüm Türkiye’den tabip odası başkanları Ankara’da bir araya geldi. TTB’nin hazırladığı sağlıkta şiddet tasarısının acilen çıkartılması ve şiddet ortamını doğuran sebepleri ortadan kaldıracak esaslı adımlar atılması taleplerini iletmek üzere TTB Merkez Konseyi Üyeleri ile birlikte TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.


Bu Haberi Paylaş!