Yabancı uyruklu hekim atamaları yapılırken yüzlerce yeni mezun göreve başlatılmıyor


  • Ekim 25, 2018
  • 2186

İstanbul'da son yapılan 102. Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirmesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Listede yabancı uyruklu hekimlerin çoğunlukta bulunması dikkat çekti.

Öncelikle belirtelim ki; hekimlik “milli ve yerli” değil evrensel bir meslektir ve hangi ülkenin uyruğunda olursa olsun bir hekimin bir başka ülkede mesleğini icra etmesinin önünde bir engel olmamalıdır. Ancak bunun için başta o ülkenin dilini bilmek olmak üzere ulusal mevzuata uygun koşulları yerine getirerek “denklik” alması gerekir.

Oysa söz konusu yerleştirme listelerindeki hekimlerin hangi tıp fakültelerinden mezun oldukları, TÖMER sınavına girip girmedikleri ve başarı durumları, Türkçe bilip bilmedikleri konusunda kamuoyuna bilgi verilmemesi,  defalarca yerleştirmelere konulduğu halde binaları, demirbaşları, malzemeleri, tıbbı cihazları ve nüfusları olmadığı için hekimlerce tercih edilmeyen birimlere yerleştirilmeleri de kuşkulara neden olmakta; seçtikleri birimlerde bu şartlarda nasıl çalışacakları, mesleklerini nasıl ifa edecekleri ve hizmet verecekleri konularında kuşkulara neden olmaktadır.

Öte yandan, daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi, yıllarca emek vererek tıp fakültelerinden mezun olan yüzlerce genç meslektaşımız 12 Eylül askeri darbesi döneminde bile olmayan bir uygulamaya tabi tutulmakta; güvenlik soruşturması bahane gösterilerek tamamen keyfi ve hukuk dışı bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmamaktadır. Üstelik bizatihi atamaları yapmayan aynı Bakanlık genç meslektaşlarımızın mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmediğini gerekçe göstererek mesleklerini herhangi bir şekilde icra etmelerine de izin vermemekte, doktor olarak çalışmalarına engel olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’ndan, bu tür kamusal görev verilecek yabancı uyruklu hekimlere, TÖMER sınavını geçmeden görev verilmemesi, ulusal mevzuatın gerektirdiği kurallara dikkat edilmesi, seçici olunması ve yabancı uyruklu hekimler ile T. C. vatandaşı yeni mezun hekimler arasındaki eşitsizliği düzeltecek adımlar beklemekteyiz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu Haberi Paylaş!