Mecburi Hizmet Zirvesi


  • Ekim 18, 2018
  • 1117

Değerli meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası olarak; mecburi hizmet yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere İstanbul'da göreve başladığınızı öğrenmiş bulunuyor ve ilimize hoşgeldiniz diyoruz.

Bilindiği gibi; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5371 sayılı Kanun'la getirilen ek maddelerle başlayan Devlet Hizmet Yükümlülüğü yıllar içinde artan ve biriken sorunlarla devam etmektedir.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü'nün hekim bulunmayan yerleşim yerlerine hekim tayini amacıyla çıkartıldığı söylense de, büyük şehirlerdeki sağlık hizmeti idaresinin başarısız olduğu yerleri tamamlayıcı kadroların oluşturulması amacıyla kullanıldığı süreç içinde ortaya çıkmıştır.

Çalışma yeri ve aylık geliri belirsiz olan, her gittiği yeni geçici görevlendirme biriminde karşılaştığı sorunları kendi olanaklarıyla çözmesi beklenen hekimlerin büyük bir çoğunluğunu Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak çalışan meslektaşlarımız oluşturmaktadır.

Hekimlik mesleğini sürdürmeye çalışırken karşısına çıkan sorunlarla boğuşmaktan bunalan ve uzmanlık eğitiminde gittikçe daralan kadrolara yerleşmek için istifa yolunu seçen hekimlerin sayısı azımsanmayacak ölçüdedir.

İstanbul Tabip Odası olarak, ilimize yeni atanan Devlet Hizmet Yükümlüsü hekimlerle, göreve yeni başladıkları bu süreçte bir araya gelmek, yaşanan sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek amacıyla MECBURİ HİZMET ZİRVESİ adı altında bir buluşma gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki isim listeleri dışında bir bilgiye tabip odası olarak erişmemize imkan verilmediği için bu toplantının duyurusunu sosyal medya ve e-posta olanaklarını kullanarak yapmanızı, biriminizde mecburi hizmetini yürüten meslektaşlarınızı bu toplantıya davet etmenizi sizden rica etmekteyiz.

Bu buluşmada kar topu misali çoğalabilmeye; deneyim aktarımları, Odamızın hukuki desteği ve taleplerimiz doğrultusunda yürüteceğimiz mücadeleyle kara bulutları dağıtmaya çalışacağız.

Gerçekleştireceğimiz toplantının sonuçları (diğer illerdeki tabip odalarının çağrısıyla yapılacak benzer toplantıların sonrasında) Türk Tabipleri Birliği'nce düzenlenecek MECBURİ HİZMET ZİRVESİ'nde paylaşılacaktır.

Emeğimize, mesleğimize ve geleceğimize birlikte sahip çıkacağımıza olan inançla gerçekleştireceğimiz toplantıya Odamıza üye olsun ya da olmasın tüm hekimleri bekliyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI 

YÖNETİM KURULU

 

30 EKİM 2018, SALI/19:00

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu (Türkocağı Caddesi No: 9 Kat: 4 Cağaloğlu İstanbul)


Bu Haberi Paylaş!