Şiddete karşı nöbette 4. Gün: Tiyatro Sanatçısı Cengiz Bozkurt, İSMMMO ve Dişhekimleri Odası bizimleydi


  • Ekim 14, 2018
  • 1389

Dr. Fikret Hacıosman’ın görevi başında katledilmesinin ardından TTB’nin çağrısıyla ülke çapında başlatılan “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz” nöbet eylemlerinde 4. günü geride bıraktık.

Yaşadığı büyük acıya rağmen Dr. Fikret Hacıosman’ın sevgili eşi Psikolog Mutlu Esentürk Hacıosman da bizimleydi. 

13 Ekim 2018, Cumartesi günü, 18.30-19.30 saatleri arasında Kadıköy’de Beşiktaş İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen nöbet eylemine tiyatro-sinema sanatçısı ve yönetmen Cengiz Bozkurt konuk olarak katılırken, İstanbul Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) yönetici ve üyeleri de kalabalık bir grup halinde sesimize ses katmaya geldiler. Eyleme yine onlarca hekim ve sağlık çalışanı beyaz önlükleriyle katılırken, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, YK Üyeleri Dr. Recep Koç ve Dr. Murat Ekmez, CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katılımcılar arasında yer aldı. Nöbet eylemini çok sayıda yurttaş da ilgiyle takip etti.

Eylemde ilk konuşmayı İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir yaptı. Akdemir şunları söyledi: “Sağlıkta giderek artan şiddet vakalarını toplumsal hayat ve gidişattan bağımsız düşünemeyiz. Ne yazık ki toplumda giderek artan bir şiddet eğilimi var. Şiddeti her yerde görüyoruz ancak özellikle sağlık gibi yaşatmanın esas olduğu bir alanda görev yapan hekimlere, sağlık çalışanlarına şiddet kabul edilemez. Gerekli yasal adımlar acilen atılmalı, önlemler alınmalıdır. Bu haklı mücadelenizde yanınızda olmayı sürdüreceğiz.”

İkinci olarak İstanbul Dişhekimleri Odası Başkan Vekili Ahmet Tarık İşmen yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ne yazık ki ülkemizde şiddet artık yediden yetmişe içselleştirilmiş bir olgu haline geldi. Görevi yaşatmak olan insanlara karşı yapılan bu şiddetse en alçakça olanıdır. Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıları İstanbul Dişhekimleri Odası olarak kınıyor ve sağlıkta şiddet tasarısının acilen meclisten geçirilerek yasalaşmasını istiyoruz.”

Ardından yapılan diğer konuşmalar şu şekilde oldu:

Cengiz Bozkurt: “Sağlık çalışanlarının, hekimlerin dile getirdiği taleplerin haklılığı tartışılmaz. Bizlere can veren, canlarımızı kollayan bu insanların şiddete maruz kalmasına gönlümüz el vermiyor. Aklı ve vicdanı olan kimsenin böylesi bir tabloyu onaylayacağına inanmıyorum. Sağlık çalışanlarının, hekimlerimizin bu haklı mücadelesinde onların yanındayız, seslerine ses katmaya, destek vermeye geldik.” 

Kadir Gökmen Öğüt: “Sesinize ses vermeye, omuz omuza olmaya geldim. Aramızdan kopartılan arkadaşımızın ailesine ve sizlere başsağlığı diliyorum. Bizler mecliste olduğumuz süreçte onlarca kez bu konuyu gündeme getirdik; sağlıkta artan şiddete karşı TTB’nin hazırladığı tasarının yasalaşmasını istedik ancak engellendik, bugün olduğu gibi. Rahmetli Dr. Ersin Arslan’la birlikte kamuoyunun büyük tepkisi oluşunca bir araştırma komisyonu kuruldu, ardından yasa çıkartacağız dediler ama bugüne dek çıkartılmadı. Meclis önünde tabip odalarıyla birlikte yaptığımız eylemlere bile şiddet uygulandı. Hukuksuzluk, adaletsizlik bu ortamı yaratıyor. Bizler mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız.”

Dr. Ali Çerkezoğlu: “Bizim için sıkıntılı bir konu çünkü bir hekim ölmüşse, aslında siz bu ülkedeki bütün hekimleri öldürdünüz demektir. Bir hastanede hasta-hekim, sağlık çalışanı-sağlık hizmeti ilişkisini kriminalize etmişseniz aslında bu ülkenin dört bir yanındaki sağlık kurumlarını şiddet ortamına teslim etmişsiniz demektir. Bu nedenle biz değerli meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygının ve mesleğimizin binlerce yıllık geleneğini korumanın gereği ve sorumluluğuyla bu menfur olayın yaşandığı andan itibaren, Türkiye’deki bütün hekimler olarak, bize destek olan ekip arkadaşlarımızla, bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte ayaktayız. Sadece İstanbul’da değil, neredeyse tabip odası bulunan 60 ilin tamamında meslektaşlarımız ve desteğe gelen kurum ve temsilcileriyle birlikte bu nöbeti, yani sağlıkta şiddet istemiyoruz, sağlıkla şiddet bağdaşmaz nöbetini, artık sağlıkta şiddet yasası çıkartılsın nöbetini tutuyoruz, TTB olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

İTO Başkanı Dr. Pınar Saip ise Dr. Fikret Hacıosman’ın eşi Psikolog Mutlu Esentürk Hacıosman’ı yanına alarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir sağlık çalışanı, bir hekim kolay yetişmiyor, uzun yıllar verilen emek ve mücadeleyle kazanılan deneyimler söz konusu. Biz bütün eğitim hayatımız boyunca hastalarla iyi ilişki içinde olmamız gerektiğini, aynı tarafta olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bizler hastalarımızla aynı taraftayız. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın getirdiği performans sistemi maalesef sağlığı giderek ticarileştirmiştir. Hastaneler, kamu hastaneleri batmış durumdadır. Bütün bu sağlık sistemi sorunlarının ortasında hekimler ve sağlık çalışanları adeta hedef tahtası haline getirilmiştir. Bizler caydırıcı bir adım olması itibariyle TTB’nin hazırlamış olduğu tasarının bir an önce yasalaştırılmasını ve sonrasında da yapısal adımlar atılmasını istiyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından nöbet etkinliği vatandaşların da söz alarak sağlık alanında yaşadıkları sorunları dile getiren konuşmalar yaptığı bir forum şeklinde devam etti.


Bu Haberi Paylaş!