Adli Muayene/Raporlamalara Yaklaşım ve Hekim Tutumu Toplantısı yapıldı


  • Ekim 01, 2018
  • 1223

29 Eylül 2018 Cumartesi günü Silivri Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda iyi hekimlik değerlerine ve İstanbul Protokolü’ne vurgu yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Silivri ilçe temsilciliğimizin kolaylaştırıcılığında, 29 Eylül 2018 tarihinde, Silivri Öğretmenevi’nde; öncelikle Silivri Cezaevi ve Silivri Devlet Hastanesi acil hekimlerine yönelik, 'Adli muayene/raporlamalara yaklaşım ve hekim tutumu' adıyla bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Recep Koç, Odamız hukuk bürosundan Av. Oya Öznur, Odamızın Silivri ilçe temsilcisi Dr. Fethi Bozçalı, Silivri birinci basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar, Silivri Kolan Hastanesi temsilcisi Dr. Alev Güner, Silivri Devlet Hastanesi temsilcisi Dr. Meltem Irmak, Silivri Cezaevi hekimleri, Silivri Devlet ve Cezaevi hastanesi acil hekimleri, birinci basamak hekimleri katıldı.

İki bölümden oluşan toplantı öncesi katılımcılar kahvaltıda bir araya geldi.

İlk bölümde, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adli muayenelerin hangi ortamlarda nasıl yapılması, raporlamaların düzenlenmesinde dikkat edilecek noktalar, hekim tutumu, sorumlulukları, tıp etiği ve iyi hekimlik değerleri açısından başta İstanbul Protokolü çerçevesinde ve birçok örnekler eşliğinde anlattı. Ayrıca, adli muayene çeşitleri, özellikleri, erken tanısı, lezyonların iyi tanımlanması, sonrasından hazırlanan raporların eksiksiz yeterli düzeyde yazılmasının önemi ve değeri vaka örnekleriyle anlattı. Katılımcıların soru ve katkılarıyla adli muayene ve raporlamalarda yaşanan sorunlar, çözümleri genişçe tartışıldı.

Toplantının ikinci bölümünde Dr. Fethi Bozçalı, Odamızın kısa bir tanıtımı ve son dönemlerde yaptığı etkinliklerden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Recep Koç ve Av. Oya Öznur, Odamızın hekimler adına elde ettiği kazanımlardan örnekler verip, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tartışma, katkı bölümünde, cezaevi hekimlerinin aile hekimliği sistemi içinde yaşadıkları zorluklar örneklerle anlatıldıktan sonra, cezaevlerine özel bir birinci basamak hekimliği oluşturulmasının ihtiyacı dile getirildi. Acillerde yaşanan sorunlar, kamu hastanelerinde azalan döner sermaye gelirleri, bu durum karşısında hekimlerin neler yapabilecekleri konuşuldu. Özel hastane sahiplerinin, özel hastane çalışanı hekimlere özel şirket kurma dayatmalarının sürdüğü, bu durumun hekimlerin hak kayıplarını daha da arttırdığı, tüm bu sorunlara karşı yeni bir mücadele sürecinin başlatılması gerektiği, ayrıca hekimlerin yaşadıkları şiddet, idari sorunlar, özlük hakların kısıtlanması gibi başka konu ve sorunlar, buna karşı çözüm önerileri tartışılarak toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!