Türk Biyokimya Derneği’nden İstanbul Tabip Odası’na ziyaret


  • Temmuz 14, 2018
  • 1087

Türk Biyokimya Derneği Merkez Yönetimi ve İstanbul Şubesi yöneticileri ve üyeleri; Prof.Dr. Abdurrahman Coşkun, Prof.Dr. Zeynep Banu Güngör, Prof.Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, Doç.Dr. Meral Yüksel, Doç.Dr. Berrin Berçik İnal ve Uzm.Dr. Cihan Coşkun 10 Temmuz 2018 günü odamızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Rukiye Eker, YK. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Dr. Ozan Toraman ile görüştüler. 

Karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulan görüşmede aşağıdaki konular gündeme geldi: 

1. Laboratuvar ile klinik bölümler arasındaki iş birliğinin arttırılması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde Tıbbi Biyokimya gibi temel bilim alanlarındaki bilgi birikimi, eğitim süreci ve klinik işleyişteki kopukluklar nedeniyle kliniğe yeterince yansıtılamamaktadır  (Örneğin: Laboratuvar sonuçlarının yorumlanmasında biyolojik varyasyon temelli bakışın klinik bilimlerde henüz yeterince oturmamış oluşu, klinik araştırmalarda işbirliğinin yetersizliği gibi).

2. İşbirliği sadece rutin laboratuvar uygulamaları ile sınırlı olmamalı, aynı zamanda akademik platformlarda da devam etmelidir. Bu amaçla özellikle Tıbbi Biyokimya bölümü ile yakın ilişkisi olan klinik branşlara ait kongre ve sempozyumlarda laboratuvar ile ilgili konulara ve konuşmacılara yer verilmesi gerekir. 

3. Geliştirilmekte olan Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında, tıbbi laboratuvar testleri için ilgili klinik branşlar ile işbirliği içinde ve ortaklaşa çalışmalar yapılmalıdır.

4. Tıbbi hataların azaltılması için laboratuvar ve klinik bölümler arasında işbirliği yapılmalıdır. Laboratuvar hizmetlerinde, taşımalı sistem ve merkezileşmenin başta analiz öncesi (preanalitik) hatalar olmak üzere olumsuz sonuçları dikkate alınmalıdır.

5. Tıbbi (Klinik) Biyokimya ile ilgili konuların Klinik Bölümlere ait Asistan Eğitimi Programlarına ve Tıp Eğitimi Programlarına dahil edilmesi gerekir.

6. Özellikle İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları gibi Tıbbi Biyokimya ile yakın ilişki içinde olan Klinik Bölümlerin Asistan Eğitimleri sırasında Biyokimya rotasyonu yapmaları, Klinik Bölümlerin yapmış olduğu vizitlere Biyokimya Uzmanlarının da katılmasının sağlanması laboratuvar ve klinik bölümler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunacaktır. 

Görüşme sonucunda, karşılık iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine, bunun bir ilk adımı olarak, önümüzdeki aylarda  “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” başlıklı bir sempozyumun organize edilmesine karar verildi.


Bu Haberi Paylaş!