Radyasyon Güvenliği Sempozyumu İstanbul’da yapılıyor

Değerli Meslektaşımız,

Radyasyonun yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yaygın kullanımı sonucu farklı sağlık çalışanları yeterli koruma ve güvenlik önlemleri olmadan doğrudan radyasyon maruziyeti ile karşı karşıya kalmaktadır.

Özellikle skopi cihazının farklı uzmanlık alanlarında yoğun kullanımı ve radyasyon maruziyetinin olumsuz sonuçları açısından konunun ivedilikle tartışılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) olarak "Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ" Sempozyumu düzenlenmiştir.

21 Ekim 2018 Pazar günü İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak olan sempozyumun I. Duyurusu ekte olup katılım ücretsizdir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sempozyum Programı için tıklayınız.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU