Tutuklu-Hükümlü sağlığına dönük şikayet başvurularını yerinde değerlendirildi.


  • Haziran 22, 2018
  • 880

İTO Yönetim Kurulu’ndan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaret.
 
Tutuklu-Hükümlü sağlığına dönük şikayet başvurularını yerinde değerlendirildi.
 
Yönetim Kurulumuza Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tüberküloz hastası bir hükümlü yurttaşımızın, tedavisinin aksatıldığı, hastalığı ağırlaşmasına karşın hastaneye sevkin geç yapıldığına dair başvurusunun ardından, yine aynı kurumda kalan 90 hükümlü/tutuklunun ortak imzasını taşıyan, sağlık Hakkına erişimlerinin engellendiği ve sevk edildikleri kurumlarda kelepçeli muayeneye zorlandıkları iddiasını içeren, başka bir başvuru yapıldı.

İl İnsan Hakları Kurulu Kurulu’na temsilci veren, kamu sağlığını korumakla görevli bir kurum olarak İstanbul Tabip Odası, 12 Temmuz 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında başvuruları değerlendirdi ve bir ziyaret komitesi oluşturarak,  iddiaları yerinde değerlendirme kararı aldı.

19 Haziran 2018 tarihinde Dr. Pınar Saip, Dr. Güray Kılıç  ve Dr. Murat Ekmez’den oluşan bir heyet, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderek, Kurum Müdürü Nedim Elbistan ve görevli sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Yapılan görüşmede heyetimize, 1200 tutuklu ve hükümlünün kaldığı kurumda, bir doktor, bir diş hekimi ve 5 hemşireden oluşan daimi bir sağlık ekibi olduğu, kadın doğum, psikiyatri gibi uzmanlık dalları için ise uzman hekimlerin haftada birer gün mesai yaptığı, görevli pratisyen hekimin günlük 100 civarında muayene yaptığı bilgileri verildi.

Genel fiziki şartların, ortak yaşam alanlarının da değerlendirildiği kurumda, acil durumlarda sevklerde yaşanan sorun iddialarına dönük olarak heyetimize, sevklerin 112 acil sağlık hizmetleri üzerinden gerçekleştiği ancak yapılan sevk başvurularına dönüşlerin geç olabildiği yanıtı verildi.  Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ise hastaların sevk edildikleri hastanelerde muayene için uygun fiziki şartların yetersizliğinden bahsetti.

İstanbul’da ceza infaz kurumlarında fiziki şartlar ve sağlık hizmetlerinin durumunun değerlendirilmesi ve bir rapor hazırlanması konusunda, İTO İnsan Hakları Komisyonu görevlendirildi.

bakirkoy13


Bu Haberi Paylaş!