İstanbul Tabip Odası'ndan Meslektaşlarımıza Çağrı


  • Mayıs 30, 2018
  • 2208

Sevgili Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odamızın 15 Nisan 2018, Pazar günü yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu olarak öncelikle seçim sürecine katılan, katkı sağlayan, bizlere güven duyan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Türkiye’nin üye sayısıyla en büyük meslek örgütlerinden birinin yönetimine seçilmiş olmanın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğun farkındayız. Türkiye’de sağlık alanında, hekimlik alanında birçok değişimle, sorunla, sorun alanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Buna bir de İstanbul gibi bir mega-kentte çalışıyor olmanın zorluklarını da eklemek gerekiyor.

Mesleğimize, hekimlik değerlerine yönelik olumsuz söylem ve uygulamalar sonucu toplumsal saygınlığımız zedeleniyor. “Müşteri memnuniyeti” odaklı sağlık sistemi sebebiyle nitelikten çok niceliğin öne çıktığı, sağlık hizmetinin hızla tüketildiği bir ortama sıkıştırılıyoruz. Bizlere, ilgili meslek örgütlerine danışılmadan verilen kararlar ve uygulamalarla sağlık alanı yap-boz tahtasına çevriliyor, dikiş tutmayan sistemin faturası ise biz hekimlere çıkartılıyor. Emeğimiz değersizleştiriliyor, çalışma koşullarımız kuralsızlaştırılıyor. Hekime yönelik şiddet hiç olmadığı kadar arttı. Yaşam kurtarmak için çalışan bizlerin can güvencemiz, iş güvencemiz, huzurumuz kalmamış durumda.

Evet mesleğimiz meşakkatli, sorunlarımız ağır ama biliyoruz ki yalnız ve çözümsüz değiliz. Bir araya gelerek sesimizi güçlü kılmak, sözümüzü çoğaltmak, yaşadığımız gerçekleri, taleplerimizi görünür kılmak mümkün. Tabip Odamıza sahip çıkmamız, burada birlikte, örgütlü durabilmemiz, yüzümüzü birbirimize dönmemiz her geçen gün daha da önem kazanmakta.
İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi, Şişli Etfal Hastanesi’nin bölünmesi ve taşınması gibi yoğun gündemlerle çalışmalarımıza başladık. Sağlık hizmetini ve tıp eğitimini derinden etkileyecek ve sorunlara yol açacak olan bu gelişmelere karşı mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz.

Sevgili Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası 7 kişilik Yönetim Kurulu’ndan ibaret değil elbette; onlarca komisyonu, kuruluyla, hastane temsilcileriyle, bürolarıyla devasa bir orkestra aslında; Temsilciler Kurulu, Özel Hekimlik Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, Pratisyen Hekim Komisyonu, Aile Hekimliği Komisyonu, Asistan Hekim Komisyonu, Emekli Hekim Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hekimlik Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Sağlık Politikaları Komisyonu, Kültür Komisyonu bu büyük orkestraya farklı hekimlik alanlarından ses veren, canlılık kazandıran çalışma alanlarından başlıcaları. Bu komisyonları sizlerden gelecek önerilerle çoğaltmamız ve daha verimli kılmamız mümkün.
Yine Hukuk Büromuz, Üyelik İşleri, İşyeri Hekimliği, Özel Hekimlik, Hekimlik Uygulamaları Bürolarımızla siz meslektaşlarımızın hizmetindeyiz. İhtiyaç duyduğunuz durumlarda bürolarımıza 0212 514 02 92 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

İnanıyoruz ki her bir meslektaşımızın birikimiyle, farklı özellikleriyle bu çalışmalara sunacağı katkılar olacaktır. Bu çalışmalara katılım ne kadar fazla ve yoğun olursa sonuçları da o denli etkili ve kalıcı olacaktır. Bizler meslek değerlerimize, geleceğimize sahip çıkarsak bizleri yönetenler sesimizi duymazlıktan gelemezler. “Çok ses ama tek yürek” olabilen, kararlı bir tabip odasına ve ona sahip çıkan hekimlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizleri ses vermeye, küçük-büyük demeden Oda çalışmalarına katkı sunmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası Başkanı
Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Pınar SAİP


Bu Haberi Paylaş!