TTB Merkez Konseyi Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturma ve İşten Atma Tehditlerine Son Verilsin!


  • Mayıs 25, 2018
  • 1075

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması sonrasında, TTB Merkez Konseyi Üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz hakkında idari soruşturma başlatmış, son olarak da Sağlık Bakanlığı baş denetçileri, Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.

Bilinmesini isteriz ki;

‘Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma’ cümlesiyle başlayıp, ‘Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim’ ifadesiyle son bulan hekimlik yeminine sadık kalan, bu çerçevede; sebebi ne olursa olsun insan ölümlerine yol açan her türlü şiddete karşı hiçbir etki altında kalmadan sözünü söyleyen, mesleğinin evrensel değerlerini savunan hekimlere ve onun çatı örgütü olan TTB’nin yöneticilerine baskı kurmak, işten atmayla tehdit etmek, hekimleri mesleki değerlerini savunmaktan vazgeçiremeyecektir.

2017 yılında Dünya Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan tutum belgesinde ifade edildiği gibi; “Zorun kullanıldığı tüm durumlarda; dünya hekimleri, hükümetlere ve karar vericilere, insan yaşamını azami düzeyde koruma davranışı sergilemeleri gerektiğini” hatırlatmakla yükümlüdür. Evrensel hekimlik değerlerini içeren ve özde iyilik ve sağlık talebinin yer aldığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı, 24 Ocak 2018 tarihli bildiri gerekçe gösterilerek TTB yöneticilerine baskı kurulması kabul edilemez bir durumdur.

TTB yöneticilerini baskı altına alıp, işten atmayla tehdit etmenin, TTB’yi etkisiz kılmaya, hekimlerin demokratik hak mücadelesini zayıflatmaya, toplumun sağlık hakkının savunucularını susturmaya yönelik bir tutum olduğunu düşünüyoruz.

TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik baskı ve tehditlerin son bulmasını, iyi hekimlik değerlerini ve toplumun yaşam hakkını savunmayı görev bilen TTB Merkez Konseyi Üyelerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu Haberi Paylaş!