28 Nisan: İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilsin! Ölenleri An, Yaşayanlar İçin Mücadele Et!


  • Nisan 27, 2018
  • 1393

İşçiler ve kamu çalışanları, sanayide ve hizmet sektöründe çalışanlar, vasıfsız işçiler ve hekimler/mühendisler, okuma yazma bilmeyenler ve üniversite mezunları… Tüm emekçiler çalışırken sağlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kayıplarımız bazen bel ağrısı, bazen parmaklarda uyuşma, bazen uzuv kaybı, bazen de canımız oluyor.

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ne kadar kötü durumda olduğunu ayrıntılı olarak anlatmaya gerek duymuyoruz. Sadece Soma, Ermenek, Afşin-Elbistan, Şırnak, Torunlar, Esenyurt AVM iş cinayetleri bile herkese yeterince acı ve öfke uyandırıcı etkide bulunacaktır.

Ülkemizde tespit edilebildiği kadarıyla her yıl en az 2 bin işçiyi yasalarda “iş kazası” olarak tanımlanan ani gelişen olaylar sonucunda kaybediyoruz. Çok daha fazla işçi ise işyerlerindeki sağlıksız ortamlar ve çalışmalardan kaynaklanan ve gelişimi uzun zamana yayılan ‘meslek hastalıkları’, ‘işle ilgili hastalık’ olarak adlandırılan vakalarda kaybediyoruz. Bu vakaların çoğunluğu tespit edilmiyor. Mağdurlara ve ailelerine tazminat ödenmiyor. Sorumlular yargılanmıyor. Aynı çalışma ortamları ve yöntemleri devam ettiriliyor. Her yıl binlerce insan sağlığını ve yaşamını kaybetmeye devam ediyor.

Diğer yandan, sağlıksız ve güvensiz çalışmaya karşı mücadele yıllardır devam ediyor. Emekçilerin gerçek sendikaları, bilimi halkın yararına kullanmayı ilke edinen meslek odaları, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve emekçiler yaşamı savunmaya devam ediyor.

Bu noktada 28 Nisan’a dikkat çekmek istiyoruz. 28 Nisan tarihi, ilk olarak Kanada Kamu Çalışanları Sendikası tarafından “Yas Günü” olarak ilan edilmiştir. Sonraki yıllarda ise birçok ülkede “Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü 2001 yılında 28 Nisan’ın “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan etmiştir. İş cinayetlerinde her yıl binlerce insanını kaybeden ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının oluşturulması acil ve öncelikli bir sorundur. “Ölenleri An, Yaşayanlar İçin Mücadele Et” ifadesi İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’nün temel sloganlarından birisidir.

Bizler de işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin bir parçası olarak 28 Nisan tarihinin ‘İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesini talep ediyoruz…

 

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi


Bu HABERİ Paylaş!