Köklü Bir Tarihe Sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yok Oluyor!

Uzun süredir taşınması planlanan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de iki ayrı hastane olarak hizmet vermesi planlanıyor. 26 Nisan 2018 tarihinde hastane yöneticileri tarafından yapılan toplantıda hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümlerinin tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının en geç 11 Haziran 2018 tarihinde Sarıyer Çayırbaşı’ndaki 350 yataklı hastaneye tekrar birleşmemek üzere taşınacağı bildirilmiştir. Çalışma ortamında tartışılmadan tepeden inme bir şekilde çalışanlara bilgi verilmeksizin alınmış olan bu bölünme  kararının acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.  Hastane bölünerek taşındıktan sonra arazisine ne yapılacağı, mevcut binalarda yenileme ve iyileştirme  yapılırsa hastanemize geri dönme imkanının tanınıp tanınmayacağı  hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. 

Şişli Etfal Hastanesi 119 yıldır hizmet veren, İstanbul Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılayan, tüm klinikleri bünyesinde barındıran,  yandal uzmanlık birimlerinin büyük çoğunluğunun olduğu köklü bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Taşınması ve daha küçük iki ayrı hastane olarak hizmet vermesi hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımını kısıtlayacak, verilen sağlık hizmetlerinin niteliğinde azalmaya ve uzmanlık eğitiminin sekteye uğramasına neden olacaktır. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapandığında, Taksim Tünel’den Beşiktaş’a ve  Okmeydanı’na kadar olan geniş bir bölgede aynı özelliklerde hizmet veren hastane kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe sahip çıkıyoruz. Hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. İş güvenliği gözetilerek sağlıklı koşullarda sağlık hizmet vermek istiyoruz. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin parçalanıp yok edilmeden, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yerinde yapılandırılarak ya da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ifade edildiği gibi geçici süre ile bölünmeden taşınmak ve sonra geri dönmek suretiyle güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini talep ediyoruz. 

İSTANBUL TABİP ODASI
SES ŞİŞLİ ŞUBESİ