İstanbul Üniversitesi Bir Bütündür Cerrahpaşa’yı da Vermeyeceğiz!


  • Nisan 26, 2018
  • 2360

İstanbul Üniversitesi’ni bölmeye dönük kanun tasarısına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Geçen hafta Meclise gönderilen kanun tasarısıyla İstanbul Tıp, Dişhekimliği, Veterinerlik, Orman, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Hemşirelik, Eğitim Fakültelerini  köklerinden koparıp yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi’ne bağlama girişimi akademisyenlerin, öğrencilerin, ailelerin, çalışanların büyük tepkisiyle karşılanmış, tepkiler üzerine komisyondaki tasarı alelacele değiştirilmişti. Yapılan değişiklikle bu kez İstanbul Tıp, İşletme ve İletişim fakülteleri çıkarılıp yerlerine Cerrahpaşa Tıp, Mühendislik, Eczacılık, altı yüksekokul ve beş enstitü konularak İstanbul Üniversitesi’ni bölme girişimleri sürmüştü.

Türkiye’nin en köklü üniversitesinin tepeden inme, oldu bitti kararlarla bölünmesine, köklerinden kopartılmaya çalışılmasına karşı bu kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

“İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleriyle, tarihiyle bir bütündür. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri birbirinden ayrılamaz” diyen öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve aileden oluşan yaklaşık 2000 kişi 26 Nisan 2018, Perşembe günü 15.30’da dekanlık önünde bir araya geldi ve tasarının geri çekilmesini talep etti.

Basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve Dr. Güray Kılıç da katıldılar.

Prof. Dr. Pınar Saip dekanlık önünde İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İstanbul Üniversitesi bütün fakülteleri, enstitüleri, birimleriyle bir bütündür. 400 yıllık bir tarihi meclise alelacele getirilen bir tasarıyla yok edemezler, Cerrahpaşa’yı parantez içine alamazlar. ‘Al Çapa’yı ver Cerrahpaşa’yı’ pazarlığında yokuz. Hiçbir fakültenin, yüksekokulumuzun, enstitümüzün köklerinden koparılmasını kabul etmiyoruz. Öğrencileri, aileleri, öğretim üyeleri, çalışanları, emeklileri, hastaları, mahallelisi, esnafıyla, mezunlarıyla hep birlikte, sesimizi duymayan, talebimizi anlamayanlara tane tane söylüyoruz: İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleri ve tarihiyle bir bütündür. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp birbirlerinden ayrılamaz. Bu tasarı geri çekilecek.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden öğretim üyesi ve öğrencilerin konuşmaları ardından hastane içinde bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.


Bu Haberi Paylaş!