İstanbul Tabip Odası Seçimlerine ve Hekimlerin İradesine Hiçbir Güç Gölge Düşüremez

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimi bu yıl 15 Nisan 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Türkiye’nin en büyük ve etkili meslek örgütlerinden olan İstanbul Tabip Odası seçimleri her zaman farklı hekim gruplarının yönetime aday oldukları açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşir, aday olan hekim grupları meslektaşlarına sağlık alanında yaşanan sorunlara dair çözümleriyle ulaşır, oylarını, desteklerini ister.

Ancak bu yılki seçimlere katılan bir hekim grubunun sağlık alanına dair fikirlerinden ziyade, İstanbul Tabip Odası seçimlerine gölge düşürmeye yönelik tutumlarına tanık oluyoruz.

Nitekim bugün havuz medyasında İstanbul Tabip Odası seçimleri şaibeliymiş havası yaratmaya çalışan kurgu bir haberle karşılaştık. “TTB’DE BÜYÜK REZALET/ÖLÜLERİ SEÇMEN YAPMIŞLAR” başlıklı haberde, seçmen listesi içinde ölü hekimlerin bulunduğu, bu sayede seçim sonuçlarının manipüle edileceği iddiası yer almaktadır.

Bu haberi yapanlara, yaptıranlara öncelikle hatırlatırız ki; İstanbul Tabip Odası 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’yla kurulmuş olup, seçim sürecini de bu kanun hükümlerine bağlı olarak yürütmektedir.

1- 6023 sayılı Kanun, tabip odası yönetimlerine hekimlerin üyelik ilişkisini “tahmine dayalı” olarak tek taraflı düşürme/sona erdirme hakkı tanımamaktadır. Ancak ailelerden veya resmi kurumlardan edinilen bilgiler ve belgeler ışığında üyelik sonlandırılabilmektedir.

2- İstanbul Tabip Odası seçimleri baştan sona kadar tamamen Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu’nun denetiminde ve sorumluluğunda yapılmaktadır.

3- Seçim öncesi üye listesi hazırlandıktan sonra Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmekte ve resmi kurulun incelemesi sonrasında liste askıya çıkarılmakta, daha sonra da İlçe Seçim Kurulu’nun kararıyla kesinleşmektedir.

4- İstanbul Tabip Odası seçimleri de bizzat Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu yönetiminde, sandık kurullarına resmi kimlik ibraz edilerek ve ıslak imza kullanılarak yapılmaktadır. Dolayısıyla üye listesinde ismi olup vefat etmiş meslektaşlarımızın yerine oy kullanılması mümkün değildir.

5- Nitekim geçmiş seçim tutanaklarına bakıldığında yaşlı üyelerimizin kayıtlı olduğu ilk sandıklarda oy kullanma oranının son derece düşük olduğu açık olarak görülmektedir.

Açık olarak ifade ediyoruz:

İstanbul Tabip Odası Seçimlerinde Şimdiye Kadar Tek Bir Hileli Oy Kullanılmamıştır!

Aksini iddia eden herkesi iddiasını ispata davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bu yılki seçimlerin de açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda geçmesi için tüm hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede seçime giren tüm grupların temsilcileriyle görüşmeler yapılmış, üyelerimize SMS ve e-posta gönderimi yapabilmeleri yönünde destek sunulmuştur.

Son olarak; bu provokatif haberleri bizden herhangi bir bilgi almaya gerek duymadan, gazetecilik etiğini hiçe sayarak yapanları, Oda seçimlerini şaibeli gösterme yönünde yanıltıcı beyanda bulunanları kınıyoruz, bu isimlere karşı gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızı duyuruyoruz.

Bu kirli çaba içinde olanlara binlerce meslektaşımızın katılacağı seçimlere gölge düşürme çabalarını bir kenara bırakmaya, hekimliğe yaraşır şekilde yarışmaya, tüm meslektaşlarımızı da  İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılarak, oylarını vererek meslek örgütümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz.

İstanbul Tabip Odası seçimlerine ve hekimlerin iradesine hiçbir güç gölge düşüremez.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU