Toplantı: İş Yaşamında Epilepsi Ve Antiepileptik İlaç Kullanımı

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu’nca düzenlenen aylık Perşembe toplantıları 29 Mart Perşembe günü 19.00’da Cağaloğlu binamızda yapılacaktır. 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ile birlikte düzenlediğimiz toplantımızın; Konusu: İş Yaşamında Epilepsi ve Nöroleptik ilaç kullanımıdır. 

Konuşmacılar

  • Prof. S. Naz Yeni -  Cerrahpaşa Tıp Nöroloji Ana Bilim Dalı - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
  • Prof. Nerses Bebek -  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
  • Prof Ebru Aykutlu İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
  • Avukat Çağrı Şükrü - Ulus Sağlık Hukuku ve Eğitim Derneği kurucu üyesi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu