Felsefe Etkinlikleri 30: 'Bildiğimiz Haliyle' Bilim Bitti mi?


  • Mart 19, 2018
  • 1322

Merhaba, 

Aydınlanma toplantılarıyla Aydınlanmadan günümüze gelen kavramların yaşadığımız dünyada insanın kendine, bilime ve hayata dair değerlerini oluşturmadaki olumlu ve olumsuz etkilerini felsefecilerle tartışmıştık. Mart toplantımızda değerli bir bilim insanıyla, Doç. Dr. Alper Dizdar ile günümüzde bilim kavrayışının nasıl olduğu üzerinde duracağız.

Alper Dizdar konuşmasıyla ilgili şöyle diyor; 

“20. Yüzyılın ilk on yıllarında gelişen, görelilik ve kuantum kuramlarıyla anılan ‘yeni fizik’ özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirginlik kazanan ‘yeni bilim anlayışlarının’ ortaya çıkmasında etkili oldu. Bilimi gerçekliğin bir anlatısı olmaktan ziyade ‘toplumsal olarak üretilen bir söylem’ olarak ele alan çeşitli bilim anlayışları, birçok toplumsal-kültürel bilim disiplinlerinde anaakım kavrayışlar haline geldi. Aydınlanmayla aynı dönemde üretilen ‘bildiğimiz haliyle’ bilim artık yerini ‘yeni bilim anlayışları’na terk ediyordu.

Dünya ölçeğinde, başka örneklerin yanında gözlemlenen iklim değişikliğinin ve beraberinde ortaya çıkaracağı toplumsal sorunların tartışılmasında ‘yeni bilim anlayışları’ olumsuz hatta zararlı etkilerde bulundu. Ayrıca özellikle bilim gelenek ve kültürünün zayıf olduğu Türkiye vb. ülkelerde bu tip ‘yeni bilim anlayışları’ bilim dışı-karşıtı söylemlerin genellik kazanmasında pay sahibi oldular.

Alan Sokal’ın 1996’da bu akımlara karşı geliştirdiği haklı tepki, birçok fizikçinin içini rahatlatsa da kendi açmazlarını içinde barındırıyordu. Açmazlar bir yana, fizik kavramların, kuramların toplumsal içerimlerini yerli yerinde kullanan ve özellikle disiplinlerin etkileşimlerini önemseyen yaklaşımlara sahip toplum-kültür bilimciler, doğa bilimleri cephesiyle etkileşim olanaklarını öteliyorlardı. Tersinden fizikçiler de fizik kuramlara yeni esinler ve olanaklar sağlayabilecek bütüncül toplum-kültür kuramlarından habersiz kalmaya devam ediyorlardı.

Sunumda fizikten bakarak 20. Yüzyıl son çeyreğinde bütüncül kuramlar geliştirmiş olan David Harvey, Frederic Jameson ve Immanuel Wallerstein gibi eleştirel toplum-kültür bilimcilerin çalışmalarındaki bazı fizik izlekleri tartışmaya açılacak.”

Evet heyecan verici değil mi? Bekliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

 

“Bildiğimiz haliyle” Bilim Bitti mi? Fizik ve Toplum Üzerine Bir Tartışma

Konuşmacı: Doç. Dr. Alper Dizdar

27 Mart 2018, Salı - 19.00

İstanbul Tabip Odası KADIKÖY binası

 

Alper Dizdar;

İstanbul Üniversitesi, Fizik Bölümü, Yüksek Enerji Fiziği, Doç. Dr.

Yüksek Lisans, Siegen Üniversitesi, Almanya

Doktora, İstanbul Üniversitesi

2004-2010 yılları arasında çeşitli CERN deneylerinde dışarıdan katılımcı olarak çalıştı.

2012 yılında Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar grubunu kurdu. Her yıl düzenli yapılan seminerler dizisinde çeşitli sunumlar yaptı. Bu çalışmalardan çıkan üç derleme kitaba katkı verdi.

2017 yılında Marksizm ve Bilimler Okulu adını alan grubun bir parçası oldu.

 


Bu Haberi Paylaş!