Hastalarımızı Seviyoruz Be Ya…


  • Mart 14, 2018
  • 1009

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği tarafından geleneksel olarak yapılan anıtsal tören 14 Mart 2018 günü Silivri’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören İstanbul Tabip Odası Silivri temsilciliğinin çelenginin Atatürk anıtına konulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Program sunuculuğunu SES Üyesi Ebe Yeliz Keser’in yaptığı anıtsal tören, Silivri temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı’nın 14 Mart bildirgesini okumasıyla sona erdi.

Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye Meclis üyeleri, Medicalpark  Hastanesi Başhekimi, Kolan Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim-Sen, DİSK temsilcileri, partilerin, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, hastane temsilcilerimiz, meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları katıldı.

Anıtsal tören etkinliğinde söz alan temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı; hekimler ve diğer sağlık çalışanları olarak, insani çalışma koşulları, temel haklar; halkın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmeti alma hakkını savunmak, doğamızı, yaşam alanlarımızı korumak ve savunmak için mücadele etmeye devam edileceğini vurguladı ve “Her yerde ve her koşulda ‘iyi hekimlik’ yapmak; yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Meslek odamıza, meslek birliğimiz Türk Tabipleri Birliği’ne, mesleki değerlerimize, bilime, aydınlığa ve doğaya sahip çıkacağız” dedi. Dr. Bozçalı, Trakya şivesiyle “Biz hekimler, hastalarımız seviyoruz be ya” diyerek konuşmasını tamamladı.

Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu Haberi Paylaş!