Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Serbest Bırakılmalıdır

Gözaltına alınan, hekimlik alanında annelerin ve bebeklerin sağlığını etkileyen çevre kirliliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, Türk Tabipleri Birliği yayın organlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin editörü, İstanbul Tabip Odası Üyesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır!

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu