Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır


  • Şubat 01, 2018
  • 2333

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve Üyelerinin gözaltılarının acilen sonlandırılması ve görevlerinin başına dönebilmeleri için çağrı yapıyoruz

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 11 üyesi hekimlik değerlerini savunduğu için gözaltında!

Akademinin bağımsızlığı ve bilimsel özerklik için mücadeleden vazgeçmeyen, sağlığın taşeronlaştırılmasına, toplumun sağlıksızlaştırılmasına karşı dik duruşundan taviz vermemiş meslektaşlarımız; seçilmiş İstanbul Üniversitesi Rektörü, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TTB MK Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, TTB MK Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ile TTB MK’nin gözaltında olan tüm üyelerinin gözaltılarının acilen sonlandırılması ve görevlerinin başına dönebilmeleri için çağrı yapıyoruz.

Taner Hocanın ve Raşit Hocanın tüm öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını, akademisyenleri, hasta ve hasta yakınlarını 2 Şubat 2018 Cuma Günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Psikiyatri Klinikleri arasındaki alanda yapılacak basın açıklamasına çağırıyoruz.

İstanbul Tabip Odası

SES Aksaray Şubesi

Basın Açıklamasının Tarihi: 2 Şubat 2018, Cuma

Saat: 12.30

Yer: İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) İç Hastalıkları ve Psikiyatri Klinikleri arasındaki alan


Bu Haberi Paylaş!