Dünya Tabipleri Birliğinden Açıklama

 

TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz

Dünya Tabipleri Birliği TTB yöneticilerinin gözaltına alınmaları konusunda derin bir kaygı duyduğunu belirtir. 

DTB başkanı  Dr. Yoshitake Yokokura çok güçlü bir biçimde ifade edilen bir açıklamayla gözaltına alınmaları ve TTB’ye karşı yapılan kriminal suçlamaları ve fiziksel şiddet tehdidini lanetledi.

DTB Türk meslektaşlarını savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna ilişkin açıklamaları konusunda tümüyle desteklemektedir. DTB’nin hekimlerin ve tabip birliklerinin hükümetleri savaşın ve silahlı çatışmaların insancıl sonuçları konusunda uyarmalarına ilişkin net bir politikası vardır. 

TTB’nin insan haklarını ve barışı desteklemek görevidir ve son gözaltılar ve ceza suçlamaları bizi alarma geçirmiştir. Türkiye’nin de 2003 yılında onayladığı Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Anlaşmasının 19.maddesinde belirtilen ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları güçlü bir biçimde kınıyoruz. 

Türk yetkilileri hekimlerin liderlerini hemen serbest bırakmaya ve gözdağı kampanyasını sonlandırmaya davet ediyoruz. Ulusal Tabip Birliklerini Türkiye’nin; sağlık hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi insancıl ve insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi için savunuculuk yapmaları konusunda uyarıyoruz. 

 


 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION

News Release

30 January 2018

*ARREST OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION LEADERS CONDEMNED BY WMA*

The World Medical Association has expressed its grave concern over the

arrests of leaders of the Turkish Medical Association (TMA).

In a strongly-worded statement today, the WMA President Dr. Yoshitake

Yokokura condemned the arrests and the threats of physical violence and the

criminal complaint that has been made against the TMA.

 

‘The WMA fully supports our Turkish colleagues in their public statements

that war is a public health problem. The WMA has clear policy that

physicians and national medical associations should alert governments to

the human consequence of warfare and armed conflicts.

 

‘The Turkish Medical Association has a duty to support human rights and

peace and we are alarmed about the latest arrests and the criminal

complaint. We strongly denounce these attacks on freedom of expression,

which is enshrined in article 19 of the International Covenant on Civil and

Political Rights that Turkey ratified in 2003.

 

‘We call on the Turkish authorities to immediately release the physician

leaders and to end the campaign of intimidation. We urge national medical

associations around the world to advocate for the full respect of Turkey's

humanitarian and human rights obligations, including the right to health,

freedom of association and expression'.