Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu

Sevgili Felsefe Dostları,

Hatırlayacağınız gibi günümüz felsefesinin en önemli problematiklerinden biri olan Aydınlanma'yı son beş toplantımızda felsefi, iktisadi ve kültürel yönleriyle ele aldık. 2018'in ilk toplantısında bu kez Aydınlanma'yı modernizmle ilişkisi bağlamında tartışacağız:

Geleneksel toplum karşısında modernizmin gelişimini rönesansa kadar geriye götürmek mümkünse de Aydınlanma dönemi birçok modernist kavramın gelişmesinde önemli ölçüde rol oynamıştır. Başta serbest piyasa ekonomisi, yüksek teknoloji, kitle kültürüne dayanan günümüz modernizminin eleştirisi,  kaçınılmaz olarak Aydınlanmayı da sorgulama gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu bağlamda Frankfurt okulunun modernizm ve Aydınlanma eleştirisini ele almak ilginç olacaktır.

Öte yandan Aydınlanmanın dayandığı akıl, mutlak ve evrensel bilgi anlayışı karşısında postmodern epistemik göreliliği de ele almakta fayda var. Postmodernizm şüphesiz politik yönüyle de değerlendirilmeli diye düşünüyoruz.

Konuşmacılarımız felsefenin akademik dünyasından iki isim; Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aliş Sağıroğlu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kurtul Gülenç.

Aliş Sağıroğlu konuşmasının içeriğiyle ilgili olarak şöyle diyor;

"Sunumda postmodernizmin felsefi ön kabulleri ile aydınlanma geleneğinin tezleri karşılaştırılacaktır. Aydınlanma karşıtlığının nedenleri irdelenecek ve postmodern kuramların çağdaş eleştirileri gözden geçirilecektir. Sağıroğlu'nun konuşma başlığı; “Postmodernizm Aydınlanmaya Karşı”.

Kurtul Gülenç konuşma başlığını “Eleştirel Teori’de Aydınlanma Tartışması” olarak belirtirken konuşmasıyla ilgili olarak;

“Sunumda öncelikle birinci kuşak Frankfurt Okulu düşünürlerinin Aydınlanma eleştirisi ve sonrasında Okul'un son kuşak düşünürlerinden Jürgen Habermas'ın söz konusu radikal eleştiriye yönelttiği eleştiriler ele alınacaktır” diyor.

Saffet Murat Tura'nın moderatörlüğüyle yapacağımız toplantımızı, katılımınızın daha verimli ve renkli kılacağına inanıyor, hepinizi bekliyoruz.

29 Ocak Pazartesi akşamı İTO Cağaloğlu Toplantı salonunda görüşmek dileğiyle,

İstanbul Tabip Odası

 

“Aydınlanma, Modernizm ve Frankfurt Okulu”

Konuşmacılar: Aliş Sağıroğlu ve Kurtul Gülenç

Moderatör: Saffet Murat Tura

Tarih: 29 Ocak 2018 Pazartesi

Saat: 18.30

Yer: İstanbul Tabip Odası CAĞALOĞLU Binası

Doç. Dr.Aliş Sağıroğlu; 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans tezini Sorbonne’da tamamladı. Doktora tezini Galatasaray Üniversitesi’nde yazdı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Kurtul Gülenç; 1997 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında yine aynı üniversiteden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Gülenç’in Frankfurt Okulu (Ayrıntı Yayınları, 2015), Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk (Tekin Yayınları, 2016) ve Marx ve Sonrası (İthaki Yayınları, 2017) adlı telif kitaplarının yanı sıra Ahu Tunçel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Siyaset Felsefesi Tarihi – Platon’dan Zizek’e (Doğu Batı Yayınları, 2013) ve Özlem Duva ile birlikte yayına hazırladığı Yargıya Felsefeyle Bakmak (YKY, 2016) adlı çalışmaları da bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Saffet Murat Tura; Saffet Murat Tura 1955 yılında Akyazı'da doğdu. 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre fizyoloji üzerine çalıştıktan sonra 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde psikiyatri uzmanlığını tamamladı. Analitik yönelimli psikoterapi üzerine çalışmalar yaptı. 1993 yılında İmago Psikoterapi Merkezi'ni kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefe ve politika konularında yazıları yayımlandı. Tura'nın “Freud'dan Lacan'a Psikanaliz”, “Günümüzde Psikoterapi”, “Şeyh ve Arzu”, “Histerik Bilinç”, “Madde ve Mana” ve “Beynin Gölgeleri” adlı kitapları bulunmaktadır.