Eğitim Toplantısı: Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri


  • Ocak 08, 2018
  • 1068

Sevgili Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu’nca düzenlenen Ocak Ayı Eğitim toplantısı 11 Ocak Perşembe günü 18.30’da Cağaloğlu binamızda yapılacaktır. Üst ekstremite tuzak nöropatileri  tekrarlayıcı ve zorlayıcı eklem hareketlerinin sebep olduğu en sık görülen işe bağlı hastalıklardandır.

Prof. Dr. Tayfun Hakan'ın bu konuda vereceği seminere işyeri hekimleri başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu


Bu Haberi Paylaş!