SGK’dan Hekimlere Soruşturma ve Ceza Uygulamaları Hakkında


  • Aralık 29, 2017
  • 7136

Son günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hekimlere usulsüz reçete ve rapor düzenledikleri iddiasıyla para cezası içeren yazıların gönderildiği duyumlarının artması üzerine, yönetim kurulumuz meslektaşlarımızı bilgilendirip, çağrı yapma gereği duymuştur.

SGK tarafından ilaç raporları ve reçete kontrolleri sonrasında bazı eczacı ve hekimler hakkında inceleme başlatıp, inceleme sonrası usulsüz rapor ya da reçete düzenledikleri iddiasıyla, kurum zararını karşılamak gayesiyle, belirlenen para cezalarını ödemeleri için hekimlerin adreslerine yazılar gönderdiklerini biliyoruz. 

Esasen yıllardır süren bu uygulamanın özel hekimlik alanında çalışan üyelerimizle ilgili olanlarını, yasa gereği odamıza da gönderildiği bilgisini hatırlatmak isteriz. 

Ancak, son günlerde para cezalarının ödenmesini içeren bu tür yazıların artış gösterdiği; bir kısmının hekimlerin hiçbir bilgisi, görüşü alınmadan yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Sağlıkta Dönüşüm adıyla başlatılan, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran, ticari alana dönüştüren sağlık politikaları sayesinde, hastayı tüketim nesnesine, sağlık çalışanlarını performansa dayalı, güvenliksiz ortamlarda çalışmaya, güvencesiz, sözleşmeli ya da özel kurumlar da şirket kurmaya zorlayan anlayış, her alanı taşeron çalışma alanına dönüştürmüştür.

Sağlık çalışanları böylesi bir sağlık ortamında her gün şiddete uğrarken, şimdide reçete usulsüzlükleri iddialarıyla mağdur edilmek istenmektedir.

Meslektaşlarımızın, SGK tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma ya da verilen cezalar nedeniyle yaşayacakları her türlü sorun karşısında odamıza başvurabileceklerini hatırlatır; mesleğimizin gerektirdiği her türlü ahlaki, etik ilke ve değerlerine aykırı olmayan her türlü hak kayıplarına karşı, tüm üyelerimize her zaman olduğu gibi destek vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu Haberi Paylaş!