Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliğin Konumu”


  • Kasım 07, 2017
  • 1285

Biyomedikal mühendisliği dünya üzerinde artan nüfus ve yükselen yaşam standartları ile birlikte artış gösteren klinik ihtiyaçların hızla çözümlenmesine olanak veren, tıp ve biyoloji alanına temel fen bilimleri ve mühendislik kuralları uygulanarak gelişmiş disiplinler arası bir daldır.               

Tıp ve mühendisliğin kesiştiği bu alanda, sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemleri, malzeme ve cihazları geliştirilmektedir. 

Günümüzde çok önemli bir yere sahip olan biyomedikal mühendisliğinin sorunlarını anlamak, eğitimsel ve endüstriyel ihtiyaçlarını belirlemek, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırmasını yapmak ve bu alandaki meslektaşlarımızın akademik, kültürel ve sosyal örgütlülüğünün pekiştirilmesinin olanaklarını yaratmak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa düzenlediği sempozyumda  Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Muzaffer Başak’ın moderatörlüğünde yapılacak “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliğin Konumu” toplantısına Odamız adına Dr. Güray Kılıç konuşmacı olarak katılacaktır.

Tarih: 17 Kasım 2017, Cuma

Saat: 13.30-15.00

Yer: Harbiye Askeri Müze Toplantı Salonu

Katılımınızı bekleriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi:

http://eemkon.org.tr/sempozyumlar/biyomedikal-muhendisligi-sempozyumu/


Bu Haberi Paylaş!