Hekimler Olarak Ölümüne Çalışmaya Hayır Demek İçin Buluşuyoruz


  • Kasım 01, 2017
  • 2016

Değerli Meslektaşlarımız,

Biz hekimler şifa vermeye, can kurtarmaya çalışırken bir yandan da şiddete uğruyoruz, can ve iş güvenliğimiz olmaksızın, ağır çalışma koşullarına ve baskılara maruz kalıyoruz, yıpranıyoruz, yıpratılıyoruz, tükenmişlik yaşıyoruz.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına, sağlık kurumlarında yaşanan iş güvenliği olmayışından kaynaklı kazalara ve iş cinayetlerine, ne yazık ki son dönemde hekim intiharları da ekleniyor. Bizleri tüketen, geleceksizleştiren, emeğimizi  ve hekim kimliğimizi değersizleştiren bu ağır tablo içinde ne yazık ki hekim intiharlarında bir artış yaşanmakta.

Yaşanan sorunlar sabır sınırlarımızı çoktan aşmış durumda. Kayıplarımızın acısını taşıyamaz hale getirildik. ARTIK YETER, ÖLÜMÜNE ÇALIŞMAYA HAYIR demek üzere bir araya geliyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, bizleri şiddete maruz kalmaya, tükenmeye, hayattan vazgeçmeye götüren koşullara ilgisiz kalmamaya davet ediyoruz. 

Tarih: 2 Kasım 2017, Perşembe

Saat: 12.00

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzbaşı

Katılımınızı bekliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu Haberi Paylaş!