`Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz` Çalıştayı

Sayın Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen ve İstanbul Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 12 Kasım 2017 Pazar günü yapılacak olan "ÖZEL HEKİMLİKTE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARIYORUZ” Çalıştayı'na ilişkin program ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Program için tıklayınız.