Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!


  • Ekim 10, 2017
  • 1475

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kez daha sağlık çalışanına şiddet olayı yaşandı. 8 Ekim 2017 Pazar gecesi hastane acil servisi’nde hasta karşılama görevlisi olarak çalışan Erdi Yiğit hasta yakınlarınca bıçaklandı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tek tesellimiz böylesi ciddi bir saldırıda arkadaşımızın hayatını kaybetmemiş olması.

Bu saldırının ardından 10 Ekim 2017 Salı günü İstanbul Tabip Odası ile Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi, hastane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu ve SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak katıldılar.

 

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN! GÜVENLİ ORTAMLARDA ÇALIŞMAK HAKKIMIZ!

 

Değerli Basın Emekçileri,

Değerli Vatandaşlar,

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dur durak bilmiyor. Daha geçtiğimiz hafta Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu hastası tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanmışken, bu kez 8 Ekim 2017 Pazar gecesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde hasta karşılama görevini yerine getiren bir sağlık çalışanı hasta yakınlarınca bıçaklandı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tek tesellimiz böylesi ciddi bir saldırıda arkadaşımızın hayatını kaybetmemiş olması.

Biz sağlık çalışanları ölmeden, yaralanmadan, hakarete uğramadan, şiddete maruz kalmadan ya da tanık olmadan bir gün geçiremiyoruz ne yazık ki. Vatandaşın sağlığını korumak, tedavi etmek için canla başla uğraşan sağlık çalışanları bir yandan da kendi canlarını korumak için mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

Bizler uzun zamandır “can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sunulamaz” diyoruz ve sağlıkta şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmaya dönük bir dizi talebimizi yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin son yıllarda bu denli sıklık göstermesi, tablonun ağırlaşması tesadüf değildir. Bütün itirazlarımıza karşın uygulanmakta olan, sağlık alanını yap-boz tahtasına çeviren Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık alanını ticarileştirmiş, vatandaşı müşteri, hastaneleri kar-zarar mantığıyla yönetilen kurumlar haline getirmiş, iplik iplik dökülen bir sağlık ortamı içinde sağlık çalışanları her tür olumsuzluğun sebebi olarak görülen hedef tahtalarına dönüştürülmüştür.

Sağlık çalışanlarının güvenliği tamamen gözardı edilmiş, vatandaşa 24 sat ayağınıza doktor gönderiyoruz denilmiş, her yere şikayet kutuları konularak ve Alo şikayet hatları açılarak vatandaş her fırsatta şikayet etmeye özendirilmiş, bazı bireylerin bu özgürlüğü sağlık personeline hakaret ve şiddet uygulama özgürlüğüne kadar vardırmasına yol verilmiştir. Hasta müşteri, doktor hizmet sunan işletmenin elemanı haline getirilmiş, aralarında olması gereken güven duygusu zedelenmiştir. Her gün onlarca doktor ve sağlık personeli sözlü şiddete uğramakta, bazıları fiziksel şiddetle karşılaşmaktadır. Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik tedbirlerinin olmaması ve şiddeti önleyecek yasal düzenlemelerin eksikliği her geçen gün daha fazla şiddet olayıyla karşılaşılmasına sebep olmaktadır.

Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmakta, sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getirilmektedir.

Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bakabileceğinin çok üstünde hasta muayene eden, tutabileceğinden daha fazla nöbet tutmak zorunda kalan, her türlü olumsuz şartlarda görev yapmaya çalışan, gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarının sebep ne olursa olsun sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.

Öncelikle yaralı arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini diliyor, halkımızı, doktor ve sağlık çalışanlarımıza destek vermeye, canlarını emanet ettikleri sağlık mensuplarına karşı yapılan saldırıları kınamaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan ve Türk Ceza Kanunu'na bu konu ile ilgili bir madde eklenmesini içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın bir an önce yasalaşması talebimizi yineliyor, yetkilileri bir an önce akılcı, yapısal adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu politikalarından vazgeçmelidir… Öncelikli gündemimiz olan sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için her türlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI

SES (SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI) İSTANBUL ŞUBELERİ


Bu HABERİ Paylaş!