TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor!


  • Ağustos 18, 2010
  • 3021

23/01/2006

TTB ve Tabip Odalarının özel sağlık alanında
asgari ücreti belirleme yetkisine el konuluyor!
Asgari ücreti artık Maliye Bakanlığı belirleyecek!
Muayene ücreti 14 YTL!    Sayın meslektaşımız,

     6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının bazı maddelerinde değişiklik yapan kanun tasarısı sağlık komisyonunda görüşülüyor. Şubatın ilk haftasında TBMM Genel Kurulunda yasalaşması bekleniyor.

    Bu tasarıdaki en önemli değişiklik TTB-Tabip Odalarının özel sağlık alanındaki tıbbi hizmetlerin asgari ücretini belirleme yetkisine el konulması.Artık asgari ücret Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bütçe uygulama talimatındaki (BUT) fiyatları aşamayacak. Buna göre muayene ücreti 14 YTL.

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ TTB asgari ücret tarifesindeki fiyatların çok yüksek olduğu ve bu şekilde halka ihanet edildiğini, oysa özel sağlık kurumlarından devlet memuru, emekli ve SSK'lı için BUT fiyatları ile hizmet alınabildiğini söylüyor. Oysa özel sağlık kuruluşlarının BUT fiyatları ile ayakta duramayacakları çok açık. Bir çok kurum en azından TTB asgari ücret tarifesine kadar olan farkı hastadan talep ediyor. Sağlık Bakanlığı yasal olarak buna olanak tanıyor.

    BUT, kamu sağlık kurumlarındaki uygulanmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sağlık hizmetleri ücretlendirme tarifesidir. Bu ücretin içinde hekim emeği gözetilmez. Çünkü kamu kurumlarında hekim ücreti maaş olarak genel bütçeden karşılanır.

    Kuruluş amacı kar etmek olan ve masrafının yanı sıra hekim emeğinin bedelini de gözeterek fiyat politikasını oluşturan özel işletmelerde başka bir amaçla hazırlanmış olan ücret tarifesinin uygulanması mümkün değildir. Zaten Sağlık Bakanlığı da bunun için vatandaştan fark alınmasını yasal hale getirmiştir. Ancak Recep Akdağ bu gerçeği gizlemekte hiçbir beis görmüyor.

    TTB,Tabip Odaları ile birlikte uzmanlık derneklerinin ve bu alanda faaliyet gösteren diğer sağlık örgütlerinin de görüşünü alarak hazırladığı asgari ücret tarifesi ile esas olarak hizmetin niteliğini düşürmeden, hekim emeğinin bedeli olabilecek en az rakamı belirlemeyi hedeflemektedir.

    TTB, bu tarifenin daha yetkin hale gelmesi, tüm tıbbi işlemleri kapsaması için sürekli çalışmalar yürütmektedir. Tıbbi işlemlerin kapsamını ve bunların birimlerini diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları da gözden geçirerek, konunun taraflarını bir araya getiren toplantılar düzenleyerek belirlemektedir. Ücret artışını Tabip Odalarının görüşleri alınıp, ülkedeki enflasyon artış oranlarını gözeterek 6 aylık periyotlarla katsayı düzenlenmesi ile yapmaktadır.

    A.Ü.T , esas olarak Hekim emeğinin bedelini saptamayı hedeflemekle birlikte; şu anda fiilen asgari ücret tıbbi hizmetin fiyatıdır. Bunun belli bir kısmı hekim emeğinin karşılığıdır.Tıpta teknoloji kullanımının artışı,özel sağlık alanında büyük işletmelerin karmaşık yapısı, hekimin aldığı payın giderek azalmasına neden olmaktadır.

    TTB, asgari ücreti hizmetin niteliğini düşürmeden hekim emeğinin karşılığı olabilecek en az miktarı saptamayı hedeflemektedir. Bunun altında alınacak ücretlerle hizmetin niteliğinin düşeceği kaygısı fiyatı belirlemede önemli bir etkendir.

    Özel sağlık kurumları arasında artan rekabet asgari ücret tarifesinin uygulanmasını güçleştirmiştir. Sağlık hizmetinden alınan ücret azaldıkça da hekimin geliri düşmüştür.

    Asgari ücret tarifesinin, Maliye Bakanlığı'nın sadece kamu sağlık kurumlarında uygulanmak üzere hazırlanmış BUT düzeyine çekilmesi, muayenehanelerin kapanması sürecini hızlandıracak, poliklinik ve özel hastanelerde hekim emeğinin değerini daha da düşürecek ve bu kurumlarda sağlık hizmetinin niteliğinden ödün verilmesine neden olacaktır.

    Özel sağlık alanında asgari ücreti belirleme yetkisinin hekimlerin örgütünden alınıp Maliye Bakanlığı'na verilmesi mesleki bağımsızlığa indirilecek bir darbedir.

    İstanbul Tabip Odası hekimleri muayenehane, laboratuar, poliklinik ve özel hastaneleri zora sokan, hekimlerinin alın terinin karşılığı olan paraya göz diken bu düzenlemeye karşı mücadeleye çağırıyor.

    6023 sayılı TTB yasasında, Anayasa Mahkemesi kararı ile zorunlu hale gelen Tabip Odalarının genel kurul delege sayılarını düzenleyecek değişikliğin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz.

    Ancak bu değişikliği yaparken sağlık hizmetinin niteliğinin düşmesine neden olabilecek, özel sağlık kuruluşlarını zora sokacak, emeğimiz karşılığı olan ücretimize göz diken,asgari ücreti bütçe uygulama talimatındaki düzeye getirecek bu düzenlemenin yasa tasarısından çıkarılmasını talep ediyoruz.

    İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!