TTB Yasası kabul edildi


  • Ağustos 18, 2010
  • 1962

TB WEB SİTESİNDEN

TTB Yasası kabul edildi


6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 23 Mart 2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu�nda kabul edildi.

Buna göre, yasanın Cumhurbaşkanı�nca onaylanması ve Resmi Gazete�de yayımlanmasının ardından, Nisan 2006�dan itibaren başlayacak olan oda genel kurulu süreçlerinde TTB Büyük Kongresi�nin toplanması doğrultusunda delege seçimleri yapılması mümkün olacak. TBMM Genel Kurulu�nda kabul edilen yasayla ilgili değerlendirme ve sürecin ayrıntılarına ilişkin bilgiler, TTB Merkez Konseyi�nce tabip odalarına iletilecektir.

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Başkanları, TBMM Genel Kurulu�nda görüşülmekteyken, herhangi bir gerekçe gösterilmeden görüşülmesine ara verilen 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı ile ilgili olarak TBMM�de görüşmelerde bulundular. Görüşmelerde �yasanın 23 Mart 2006 günü çıkarılacağı sözü�nü aldılar.

1 Mart 2006 günü TBMM Genel Kurulu�nda görüşülmekteyken herhangi bir gerekçe gösterilmeden görüşülmesine ara verilen ve tüm girişimlere karşın yeniden gündeme alınmayan 6023 Sayılı TTB Yasası�nda Değişiklik Öngören Tasarı ile ilgili olarak, TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Başkanları 22 Mart 2006 günü TBMM�de çeşitli temaslarda bulundular.

TBMM�ye girmeden önce, TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı heyet adına basın mensuplarına açıklama yaptı. TTB Yasası�nın delege seçimlerini düzenleyen 60. maddesinin 2002 Haziran�ında Anayasa Mahkemesi�nce iptal edildiğini ve Mahkeme�nin yeni düzenleme yapılması için Hükümet�e 6 ay süre tanıdığını anımsatan Bakkalcı, �Üç buçuk yıldır bu yasa çıkmadığı için Anayasa ile kurulmuş bir meslek örgütü olarak Genel Kurulumuzu toplayamıyoruz. TBMM şu an bir Anayasa suçu işliyor� diye konuştu.

Bakkalcı, TTB�nin her düzeydeki girişimleri ve çabaları doğrultusunda nihayet 1 Mart 2006 günü 6023 Sayılı TTB Yasası�nda Değişiklik Öngören Tasarı�nın TBMM Genel Kurulu�nda görüşülmeye başlandığını, ancak ne olduysa geri çekildiğini anlattı. Bakkalcı, bu durum üzerine Tabip Odası başkanları ile birlikte daha önce aldıkları karar gereği TBMM�ye geldiklerini, yasanın çıkarılacağı konusunda herhangi bir söz almadan da Meclis�i terk etmeyeceklerini söyledi.

Grup, açıklamadan sonra CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile görüşmek üzere TBMM�ye girdi. CHP�li hekim milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşmede, 60. maddenin çıkartılması için CHP Grubu�nun bugüne kadar verdiği destek için teşekkür edilerek, bu desteğin sürmesi istendi.

Ardından, AKP Grup Başkanvekili İrfan Gündüz ile bir görüşme yapıldı. Gündüz�den yasanın 23 Mart 2006 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu�nda kaldığı yerden görüşüleceği ve çıkartılacağı sözü alındı.

Grup son olarak, TBMM Çalışma, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl ile görüştü. Erdöl�e, şu an Genel Kurul�un gündeminde bulunan tasarıda yer alan �asgari ücret yetkisini TTB�den alarak Bütçe Uygulama Talimatı�na bağımlı hale getiren� maddeye ilişkin gelişmeler soruldu. Erdöl, bu konuda yeni bir madde önerisinin hazırlandığını, bunun yasanın görüşülmesi sırasında teklif olarak sunulacağını belirtti ancak içeriğine dair bilgi vermedi.

Tabip Odası Başkanları görüşmelerin ardından, TBMM çalışmalarını yakından izleyebilmek amacıyla bir temsilciler heyeti oluşturma ve oturumları izleme kararıyla Meclis�den ayrıldı.


Bu HABERİ Paylaş!