Performansa dayalı döner sermaye hakkında iptal kararı verilmediği ortaya çıktı


  • Ağustos 18, 2010
  • 1712

 

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE HAKKINDA
İPTAL KARARI VERİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.


    Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı tarafından verilen bir haberde Anayasa Mahkemesi'nin performansa dayalı döner sermaye uygulamasını iptal ettiğinin bildirilmesi uygulamayla ilgili belirsizliğe yol açmıştı.

    Anadolu Ajansı'nın 29.11.2005 tarihli haberine göre Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Haşim Kılıç, CHP'nin yasanın bazı maddelerine yönelik açtığı davanın esastan sonuçlandığını açıklamış ve Bütçe Yasası'nın sağlık çalışanlarına personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmesini düzenleyen 37. maddesinin (d) bendinin tamamının da iptal edildiğini duyurmuştu.

    Anayasa Mahkemesi'nin iptale ilişkin gerekçeli kararı açıklanmadığından performansa dayalı döner sermaye uygulamasının akibeti bilinmiyordu. Bu belirsizlik de döner sermaye ücretlerinin ödenip ödemeyeceği, hangi oranda ödeneceği vb. çok sayıda soruyu gündeme getirmişti.

    Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı 12.12.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın 2005/6 E ve 2005/21 K sayılı yürürlüğü durdurma kararının yayımlanması ile, Anadolu Ajansı tarafından duyurulan haberin yanlış olduğu da ortaya çıktı. Çünkü Anayasa Mahkemesi 37. maddenin d fıkrası yönünden yürürlüğün durdurulması ve/veya iptal kararı vermediği gibi, bu maddeye yönelik talepleri 2005/93 sayılı kararla reddetmiş bulunuyor.

    İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!