Haksız, Hukuksuz İhraçlara Karşı Arkadaşlarımızın Yanındayız


  • Temmuz 19, 2017
  • 1339

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak; sağlık alanına insan ve toplum esenliğini, yaşam hakkının kutsallığını, insana ait değerleri, eşitlik ve özgürlüğü, adalet ve hukukun egemenliğini gözeten bütünlüklü bir bakışla yaklaşmaktayız.

Bu bağlamda, sağlıklı bir toplumun ancak ve ancak barış içinde, demokratik, özgür bir ortamda varolabileceğini savunuyoruz ve bu değerler uğruna her dönemde, koşullar ne olursa olsun sözümüzü söylemekten, mücadele yürütmekten kaçınmıyoruz.

Ancak görünen o ki AKP iktidarı yürüttüğümüz bu mücadeleyi, haksız, hukuksuz, akla ve vicdana aykırı OHAL kararnameleriyle engelleyebileceğini düşünüyor. Birbiri ardına yayınlanan kararnamelerle iyi ve onurlu hekimlik, barış içinde, demokratik bir ortamda hekimlik yapma mücadelesini omuzlamış arkadaşlarımızı ihraç ederek yılgınlık yaratacağına inanıyor.

Son olarak 14 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile haksız, hukuksuz biçimde ihraç edilen 7 bin 348 kişi  arasında,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ayfer Horasan, TTB Merkez Konseyi eski üyesi ve İstanbul Tabip Odası eski Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ile İstanbul Tabip Odası işyeri temsilcisi, aktivisti Dr. Hüseyin Gazi Yaman da yer almaktadır.

Açıkça ortadadır ki, süreklileştirilmeye çalışılan OHAL durumu fırsat bilinerek muhalif isimler ve bu isimlerin temsil ettiği kurumlar cezalandırılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır.

İstanbul Tabip Odası olarak koşullar ne olursa olsun iyi hekimlik değerlerini, barış içinde, demokratik, özgür bir toplum hayatını, bilimsel ve laik bir ülke ortamını savunmaya devam edeceğiz. Bu haksız, hukuksuz kararname zulmüne karşı meslektaşlarımız Dr. Ayfer Horasan, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Hüseyin Gazi Yaman'ın yanındayız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu Haberi Paylaş!