Odamız Ara Genel Kurulu Yapıldı


  • Mayıs 08, 2017
  • 1424

İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu 6 Mayıs 2017, Cumartesi günü yapıldı. Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç’ün hoşgeldiniz konuşması ardından Divan üyeliklerine Dr. Mustafa Sülkü ile Dr. Lale Tırtıl seçildiler.

Dr. Samet Mengüç 2016-2017 dönemine dair yaptığı sunum-konuşmada birinci basamaktan, özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asistan hekimlerden kadın hekimlik alanına dek Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı sorunlara dair gündemleri ve bu sorunlar karşısında gerçekleştirilen etkinlikleri paylaştı.

Dr. Samet Mengüç ayrıca ülkemizin insan hakları, demokrasi, barış ve özgürlükler alanında içinde bulunduğu olumsuz koşulları ve tabip odası olarak bu alanda sergilenen duruşu ve çalışmaları da aktardı. Dr. Mengüç yaptığı konuşmada iyi hekimlik yapmanın bir gereği olarak çevre, ülke ve bölge sorunlarına da duyarlı olduklarını bu çerçevede sağlıklı insan, sağlıklı toplum, barışçıl bir ülke ve dünya çabasına destek verdiklerini, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören’in konuşmaları ardından çalışma Raporu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu’nun 1 yıllık çalışmaları üyelerin oybirliğiyle aklandı.

Mali Raporun sunumu ise Sayman Üye Dr. İncilay Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Mali Raporun da aklanmasının ardından üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu sunumu için tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası 2016-2017 çalışma raporu için tıklayınız.


Bu Haberi Paylaş!