Temsilciler Kurulu Divanı Üyeleri Hastane Ziyaretlerine Başladı


  • Nisan 20, 2017
  • 1475

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı hastane temsilci ziyaretlerine başladı. Divan, ilk ziyaretini 12 Nisan 2017 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temsilcileri ile gerçekleştirdi.   

Cerrahpaşa temsilcileri ile yapılan görüşmede:

• Eğitim standardizasyonu için asistanlar arasında bir çalışma yürütülmesinin planlandığı, 

• Temsilcilerin öncelikli olarak kendi aralarında toplanması ve birim ziyaretleri yapılması gerektiği, 

• Yeniden yapılanmanın geldiği noktanın biraz daha aydınlatılmasına ihtiyaç  olduğu, 

• Yeniden yapılanma için anket çalışması yapılabileceği belirtildi.

Temsilciler Kurulu Divanı 14 Nisan 2017 tarihinde de Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (BRSHH) temsilcileriyle bir araya geldi. 

BRSHH temsilcileri ile yapılan toplantıda:

• Oda temsilcilerimizin iki hafta önce Başhekimliği ziyaret ederek sorunlarını dile getirdikleri,

• Hastanenin yeniden yapılanması/yenilenmesinin ileride sorun olacağı ama Bakırköy kent savunmasının da destek vermiş olmasının bu direnişte çok önemli olduğu,

• Yeni başlayan asistan hekimlerle çalışmalar yapılarak Oda faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığı, 

• Tüm asistanlara ulaşılarak eğitimle ilgili bir anket çalışması yapılmasının plandığı, anketin istatistiksel olarak değerlendirilip Başhekimliğe iletileceği,

• Hastanenin  yeniden yapılandırılması ile ilgili proje anlaşmasından haberdar olmadıkları, Rönesans Holding ile yapılan  anlaşmaların nasıl işleyeceğini bilmedikleri, projenin onaylanıp onaylanmadığının bilinmediği,

• İşten uzaklaştırılan arkadaşlarının olduğu, (2 asistan 1 erişkin, 1 ÇP) süreç hakkında dilekçe verildiği ancak yanıt alınamadığı,

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanma sürecinden haberdar olmadıkları, 

• Özlük hakları, doçentlik rotasyonu  vb. konularda İstanbul Tabip Odası’ndan hukuki destek taleplerinin olduğu,

• SGK primi sorunu yaşayan hastaların durumu, mağduriyetleri hakkında da istatistiki bilgi talebinin olduğu,

• Temsilciler Kurulu toplantısında daha önce gündem olan ülkemizdeki sağlık sisteminin son durumu ile ilgili TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit TÜKEL’in sunumunun yeni toplantıda tekrar gündeme alınmasını istedikleri ,

• Hastanelerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmesinin online eğitim, sınava girmek gibi süreçleri zorlaştırdığı belirtildi.

 


Bu Haberi Paylaş!