Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Şenliği

9 Nisan 2017, Pazar günü bileşenlerinden olduğumuz “KADIKÖY KENT KONSEYİ” tarafından  düzenlenen  “SAĞLIK ŞENLİĞİ” etkinliğinde odamız bir standla yer aldı.

Etkinliğe Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Haydar Durak ile Kent Konseyi’nde Odamız adına çalışma yürüten Dr.Mustafa Sülkü  katıldılar.

Dr.Mustafa SÜLKÜ şenliğin açılışında yaptığı konuşmada; insanların doğuştan sağlıklı yaşama hakkı olduğunu, anayasalarla bunun güvence altına alınması gerektiğini belittti. Devletlerin öncelikli görevlerinin  insanların sağlığını koruma sorumluluğu olduğunu, yurttaşlarına temiz içme kullanma suyu, temiz hava sağlama  ve  temiz bir çevrede yaşatma sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Sağlık hizmetinden yararlanmak için nüfus cüzdanının yeterli olması gerektiğini, hiç kimsenin sağlığının diğerinden önmesiz olmadığını bu nedenle katkı/katılım payı altında vatandaştan para alınması uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi. Herkesin ödediği vergilerle zaten  gereksinim duyduğu her türlü sağlık hizmetini eşit ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı olduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca oda standımıza başvuranlara sağlıkta güvenilir bilgilere hangi kaynaklardan ulaşacakları, hastane acillerinin nasıl kullanılması gerektiği, şehir hastaneleri olgusunun  ne olduğu, sağlığımızı olumsuz etkileyen bitkisel ilaç adı altındaki ticari faaliyetlere neden rağbet edilmemesi gerektiği, sağlık hizmeti alırken devletin cebimizden katkı katılım payı altında ne kadar ücret gibi konularda bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası