2017 Yılı Ara Genel Kurulu Çağrısı

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası (seçimsiz) Ara Genel Kurulu 29 Nisan 2017, Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Mayıs 2017, Cumartesi günü, aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. Son bir yıllık çalışmalarımızın değerlendirileceği Genel Kurulumuza katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Samet MENGÜÇ
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına

 

Tarih: 29 Nisan 2017, Cumartesi

Saat: 14.00 – 17.00

Yer: İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

(Türkocağı Cad. No: 9 Kat: 4 Cağaloğlu, Fatih İstanbul)

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA

Tarih: 6 Mayıs 2017, Cumartesi

Saat: 14.00 – 17.00

Yer: İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

(Türkocağı Cad. No: 9 Kat: 4 Cağaloğlu, Fatih İstanbul)

GÜNDEM:

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkanlık Divanı’nın seçimi

3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması

5- Mali raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7- 2017-2018 dönemi tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması

8- Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9- Dilekler ve kapanış

2017 Yılı Ara Genel Kurulu ÇağrısıAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası