Van'da "Huzursuz" Olan "Türban Eylemcisi"Jet Hızıyla Ankara'da Klinik Şefliğine Atandı!


  • Ağustos 18, 2010
  • 1856

 [Basın Açıklaması]

     İşte Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ�ın İcraatı:

     
VAN�DA "HUZURSUZ" OLAN "TÜRBAN EYLEMCİSİ"
     JET HIZIYLA ANKARA�DA KLİNİK ŞEFLİĞİNE ATANDI!


     Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ bir süredir sürekli olarak Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağlık sorunlarını çözmek için getirdikleri bütün teşviklere rağmen hekimlerin bu bölgelerde çalışmak istemediğini söyleyerek hekimleri halka şikâyet ediyor. 21 Kasım 2005 günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu�nda yaptığı konuşmada da aynı konuya değindi ve az gelişmiş bölgelerdeki doktorların 7-9 milyar TL. maaş aldıkları halde hekim bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

     Sağlık Bakanı�nın bu konuşmayı yaptığı saatlerde Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi�nden sekiz öğretim üyesi �huzursuz oldukları� gerekçesiyle istifa ettiler. Bu öğretim üyelerinden olan ve kamuoyunun 1998 yılında Dekanlığı sırasındaki �türban eylemcisi� olarak tanıdığı Prof. Dr. Dursun Odabaşı Sağlık Bakanı tarafından 22 Kasım 2005 günü jet hızıyla Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne �klinik şefi� olarak tayin edildi. Edinilen bilgiler diğer müstafilerin de �huzur bulmaları� için Batı Anadolu�daki benzer kadrolara atanacakları yönünde.

     Sadece bu atama bile Sağlık Bakanı�nın sözlerindeki samimiyetsizliği ve AKP kadrolaşmasının sağlıktaki boyutlarını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Sağlık Bakanı�nın amacının Doğu ve Güneydoğu Anadolu�nun sağlık sorunlarını çözmek değil, Bütün politikası �Doktorlara Mecburi Hizmet/Yandaşlara, Menzildaşlara Müsteşarlık, Başhekimlik, Klinik Şefliği� düsturuyla partizanca kadrolaşmaktır.

     Bir yandan sürekli olarak Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde doktor eksikliğinden bahseden Dr. Recep Akdağ diğer yandan bu bölgelerde çalışan yandaşı hekimleri Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Başhekim ve klinik şefi payeleriyle Batı Anadolu�daki illere tayin etmektedir.

     Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar görülmemiş çaptaki bu kadrolaşma harekâtı bugünlerde Sağlık Bakanlığı�na bağlı eğitim hastanelerini bütünüyle teslim almaya dönüşmüştür. Bu hastanelerin eğitici kadroları hızla yandaş ve menzildaşlarla doldurulmaktadır.

     Klinik şefliği ve şef yardımcılığı tıpta uzmanlık eğitiminde son derece kritik öneme sahip bilimsel kadrolardır ve siyasetten tamamen bağımsız bir şekilde liyakat kriterlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Böylesine önemli görevler için yapılacak atamaların mesleki yaşamlarında başarılı olmuş hekimler arasında yapılan sınavlarla belirlenmesi gerekmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgil yasal düzenleme de bu yöndedir.

     Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ ise üç yıldır bu kadroları hukuka aykırı bir şekilde keyfi atamalarla doldurmakla yetinmemiş hukuka karşı yaptığı hülleyle bütün yetkiyi kendi elinde toplamıştır.

     2005 temmuzunda TBMM�den çıkarttığı bir Kanunla bütün klinik şeflikleri ve şef yardımcılıklarına sınavsız olarak atama yetkisini kazanmıştır. Bu Kanun Sn. Cumhurbaşkanı tarafından siyasi kadrolaşmaya yol açabileceği gerekçesiyle TBMM�ye geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanı ise bu gerekçeleri dikkate almadan Kanunu aynı şekliyle tekrar TBMM�den geçirmiştir. Kanunun Resmi Gazete�de yayınlandığı 1 Kasım 2005 gününden bu yana geçen kısa sürede ise sayıları şu an kesin olarak bilinmemekle birlikte Sağlık Bakanı tarafından yüzün üzerinde klinik şefliği, şef kadrosu kadrosuna atama yapılmıştır.

     Bu yaşananlar gerek Sn. Cumhurbaşkanı, gerekse tarafımızdan yapılan bütün uyarılara rağmen Sağlık Bakanı tarafından klinik şefliği ve şef yardımcılıklarına yapılan keyfi atamaların gerçek yüzünü ortaya koymaktadır.

     Türk Tabipleri Birliği olarak, bu vesileyle, Sağlık Bakanlığı�nı bir kez daha uyarıyoruz:

     Klinik şefliği ve şef yardımcılığı kadrolarına herhangi bir nesnel değerlendirme olmadan Sağlık Bakanı tarafından tamamen keyfi şekilde atama yapılması uygulamasından derhal vazgeçilmeli, şimdiye kadar bu şekilde yapılan bütün atamalar geri alınmalıdır.

     Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

     TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ


Bu HABERİ Paylaş!